Bibliotek


Senaste tilläggen

Övrigt

Biografier, bybor

Folkets hus/park Rävvåla

Industrihotell

Klippböcker

Nyheter

SIF

PG Runnberg berättar

Spetsbergen

Kontakt

info@rkf.saxdalen.se

Styrelsen
Ordf.Gerd Uleander
070-329 46 50
Sekr.Karin Lindqvist
070-831 48 52
KassörC. M. Wettercrantz
070-214 11 03
Stöd oss

Stöd till föreningen kan lämnas på BG 748-7879

Hitta hit

Runnbergsgården hittar du i södra delen av centrala Saxdalen.

Adress: Södra Runnbergsvägen 5

Karta