Teatern


Vid Runnbergsgården i ett av uthusen finns ett stort utrymme som har fungerat som vagnslider, med bl.a. en massa jordbruksredskap. Inom föreningen har vi en tid sneglat på utrymmet, det skall kunna passa som en samlingsplats för artistframträdanden mm. Nu skall vi bara sälja in den idén hos Anette och Ronny, och det visade sig vara det minsta problemet. Ronny med hjälp av sin traktor började röja ur vagnslidret, och snart stod det tomt. Nu återstod planeringen av marken , och rensa bort en del stora stenar mm.

Det var heller inte något stort problem, vi har Rolf Påhlsson i byn, med sin grävmaskin.
Strax var han i gång med planering av marken
Snart fanns där en jämn och lutande yta ned mot en tänkt scen. Hela ytan belades med fint krossmaterial och det blev ett fint underlag för att ta emot publik på.
Uppregling samt slätspont gav en scen på omkring 25 m2.
Ett lutande plan ger bekväm tillgång till scenen. Till fondkuliss har vi den gamla original log väggen med ljuset in genom springorna, (på begäran).
Montering av belysning för publik, samt strålkastare för scenbelysning installerades.
Den 31 Juli 2021 fyllde vi hela ”salongen” med förväntansfull publik.
Ellinor Brodin framförde ett finstämt visprogram. som en invigning av Runnbergsgårdens ”TEATER”
Det är vad som döljs bakom de stora portarna.,