Ett hem i Rävvåla 1907


Förord

Lars Åhlström berättar om sin släkt, och om det hus de växte upp i. Huset finns ännu i dag (2023) kvar i släkten, om än i något förändrat utseende.

Bilden är tagen sommaren 1907 utanför familjen Åhlströms bostad vid Per Ers backe invid Solskensdalen i södra Rävvåla. Fastigheten låg vid förbindelsevägen mellan byns centrum och Malbacken.

Personerna är från vänster: Sonen August f. 1890, i ungdomen anställd i grannen Anders Runnbergs diversehandel. Han kunde sedan med stöd av sin arbetsgivare studera till folkskollärare i Göteborg åren 1910 – 1914. Från 1915 fick han tjänst vid den då nybyggda skolan i hembyn, där han blev kvar till sin pension 1956.

Sonen David f. 1894. Drev en tid en snickerifabrik i den före detta arbetarlokalen vid Tuddidammen i Grängesberg. Kunde omkring 1930 överta en möbelaffär i centrala Grängesberg och drev den till sin död 1960.

Sonen Johan f. 1888. Johan blev den, som övertog hemmanet och byggde en större mangårdsbyggnad 1923. Han hade tjänst vid gamla anrikningsverket i Rävvåla och vid Vulcanus i Blötberget. Han var också tidvis byggmästare med huvudvikt på ladugårdsbyggnader.

Mor Augusta f. 1855 i Rävvåla. Änka sedan 1902, då maken Anders avled. Hon höll ihop hemmet och fick på sin ålderdom bostad hos sina söner. Hon avled 1930.

Mågen August Ekström f. 1884 i Gåsborn, gruvarbetare i Grängesberg.

Dottern Maria Vilhelmina f. 1882. Gift med August Ekström och bosatt i Grängesberg (Källfallet). I famnen dottern Gerda f. 1904.

Sonen Karl Erik f. 1884. Blev med åren byns stora byggmästare och kom att bygga åtskilliga villor i hembyn med omnejd.

Sonhustrun Julia f. Gustavsson f. 1884 med sin förstfödde, sonen Erik Helmer f. 1905. Gossen klädd i klänning, kanske för att makarna hade väntat sig en flicka. Sonen Erik blev också byggnadssnickare i sin faders firma och senare själv byggmästare.

Hemmanet var ett litet lantbruk med åkertegar och med mulbete i Solskensdalen, och uppe på Saxberget fanns hagmarker och slogar som tillhörde gården. (Slogar var hagmarker med gles skog med god gräsväxt, som kunde tillvaratas genom lie slåtter).

Utseendet i dag (2023) på huset på Per Ers backe, sonen Johan byggde om huset 1923.

Huset är fortfarande kvar i släkten.

,