Läse-Ordning


Ett skolschema från Räfvåla Skola omkring 1890,

Gustaf Örnqvist var då lärare i första skolhuset.

Detta som i dag kallas schema, benämns här ” Läse-ordning ” . Skoldagen var betydligt längre än dagens, med start klockan 9.oo till 5.oo, Med en ¼ timme rast utom sista timmen då en ½ timmes rast finns inlagd.

Eleverna var uppdelade i två klasser:

I Klassen” består af nybörjare.

II Klassen” består af Sådana som läsa utantill

Ytterligare klargöranden:

De enklaste af religionens huvudsanningar bibringas I Klassen genom samtal dervid II Klassen äfven kan vara med, bäst vid tillfällen då tröghet med innanläsningen visar sig. Äfven för att upplifva barnen öfvas sång hvilket verkar såsom hvila. Gymnastik öfvas antingen vid för- eller eftermiddagens slut.

Som namn på lektioner kan nämnas:

Innanläsning med hvarje öfverläsare, De som icke äro öfverläsare Skrifva eller Räkna, och Hufvud och Tafvel Räkning.

Detta funnet vid genomgång av gamla dokument vid Räfvålas första skola.

,