Lars Åhlström


Till minne

Den mångårige medlemmen i Hembygdsföreningarnas Samarbetskommitté, tillika redaktör och under senare år redaktionsmedlem i Gränge har avlidit l5 oktober 2012 i en ålder av 90 år. Även med vetskapen om att Lars drabbats av sjukdom under sensommaren så fanns hoppet kvar om ett tillfrisknande. Han deltog med liv och lust i förberedelserna inför årets utgåva av Gränge , med bland annat två artiklar. Tyvärr fick han inte se resultatet.

Lars hade en enorm kunskap om skeendet inom nuvarande kommun och en speciell vetskap om sin hembygd. I samband med att Lars 2011 förtjänstfullt tilldelades det Björkmanska Kulturpriset så gav han också ut ett särtryck över ett urval artiklar i årsskriften Gränge ”1965 – 2008 Rävvåla – Saxdalen genom tiderna”. Han skriver i förordets sista rader ”Det är en stor glädje att jag på min ålders höst har fått sätta en liten del av min kära hembys historia på pränt”. Efter 20 år som redaktör för Gränge skrev Lars 2008 en artikel i nr 39 om ”Från lättviktare till dubbelredaktör eller hur blev jag hembygdsskribent”.

Här beskriver Lars hur allt började med att han deltog i en studiecirkel ”Gräv där Du står”. Ett par år senare ringde dåvarande ordföranden i Ludvika Hembygdsförening Torsten Dybeck och frågade om inte Lars kunde bli redaktör för Marnäs – Posten. Lars skriver: ”Det kom som en chock. I min kommentar som nybliven redaktör skrev jag bland annat: I synnerhet fann jag uppdraget krävande, när jag betänkte, vilka tunga namn inom hembygdsrörelsen som tidigare haft uppdraget. I jämförelse med dessa kunniga män känner jag mig som en lättviktare”.

I sin artikel skriver också Lars: ”Året var då 1989 och då föll det på min lott att ta över ansvaret som redaktör även för Gränge. Jag blev så att säga ”Dubbelredaktör”, men det gick bra eftersom Marnäs – Posten utgavs på våren och Gränge på hösten. Vid det laget var jag också pensionär och hade gott om tid att ägna mig åt journalistiken med de två årsskrifterna”.

Vi lyckades få Lars acceptera att kvarstå i redaktionskommittén, något som vi är mycket tacksamma för. Med Lars hade vi inte enbart en skicklig medarbetare utan även en säker distributör inom Ludvika kommun. Vi som kände honom har mist en god vän, en vän som brydde sig och som alltid var såväl uppmuntrande som påläst. Vi kommer alltid minnas Lars som den rättframme kamraten i vår krets inom Hembygdsföreningarnas Samarbetskommitté.

Bertil Andersson och Anna-Karin Andersson för Redaktionskommittén och Samarbetskommittén

,