Familjen Andersson


En vår i Sörbyn 1945

På Per Lars-gården vid Lövens väg i Sörbyn bor familjen Andersson, Axel och Hanna med barnen Mauritz, Alice och Maj Britt. Tack vare ett tips från grannen Busk kom de att bosätta sig på gården, efter att de tidigare hade bott på Björkås. Jag har tidigare berättat om familjen Andersson i delen Industrihotell, här i Rkf.

Hela familjen Andersson vid Per Lars-gården, i början av 1930-talet.

På gården har de två kor, och brukar några tunnland åker för att kunna föda korna, förmodligen har man höns och kanske en ilsken tupp och en gris. Jag har inget minne av att de hade häst, gården var säkert för liten för att kunna föda även en häst. Axel arbetar i gruvan i Grängesberg, och driver gården på fritid. I dag har han förmodligen blivit kallad för: ”månskensbonde”.

Av en tillfällighet fick jag ett kvitto, tillsammans med en del urklipp, av ett barnbarn till Axel, från ARNOLD JOHNSSON  DIVERSEAFFÄR, som anknyter till Axel Andersson.

Om man tittar närmare på inköpen som Axel har gjort, kan det ge en bild av hur livet på en liten gård har kunnat se ut vid den tiden.

Onsdagen den 11 april gör Axel inköp av 80 kg Super, 40 kg Kali och 10 kg gödning, kanske han denna vecka hade förmiddagsskift vid Grängesbergs gruvor, och kunde på eftermiddagen besöka Arnold Johnsson

Dessa tre inköp är konstgödsel, som det kallades på den tiden, numera kallas det handelsgödsel, kanske för att man skall uppleva det som ett naturligt gödsel.

Nu är förmodligen åkern iordningställd för sådd, kanske Axel har lånat en häst av en granne och harvat, eller att grannen har hjälpt Axel med detta. Kanske min far har varit där, jag minns att han brukade hjälpa ”hästlösa” småbrukare.

Konstgödseln spred han säkert ut för hand, man hade en s.k. ”så-skäppa” framför sig med en läderrem runt nacken och kastade ut för hand.

Nu har det gått en månad, fredag den 11 maj, besöker Axel åter Arnold och införskaffar 200 kg havre klass II, det är för utsäde (sådd) och 50 kg grönfoder. Grönfoder är en blandning av havre och ärter, detta skördas tidigt på hösten, innan havre o ärter har mognat helt. Grönfoder är ett mycket näringsrikt foder, och brukar blandas med hö till korna på vintern, så de skall mjölka bra.

Av det här kan man se att Axel har minst två olika delar (skiften) som han brukar, ett med havre och ett med grönfoder, de blandas ej på samma skifte.

Förmodligen är det samma sak här att Axel sår för hand, eftersom det är bara 250 kg totalt. Med all säkerhet finns det ett markområde avsatt för potatisodling också, det fanns på alla gårdar,både små och stora.

Onsdagen den  16 maj  kommer sista inköpet  till  vårbruket, 6 kg luzer, 2,5 kg klöver  och 1 kg alsike. Det här är olika klöver och grässorter, påminner om vanligt gräsfrö, som man blandar och sprider vanligen med en s.k. ”fiol”. Jag kommer ihåg när min far, med bestämda steg, gick i raka rader och spred detta över sina skiften.

Min fars ”fiol” för spridning av gräsfrö.

Den här fröblandningen spreds ut där man tidigare har sått havren, för att man nästa år skall kunna ta en höskörd på det skiftet, som foder till kon.

Havren skördas sent på hösten när den mognat, och tröskas efter torkning. Den fraktar man till Kvarnen i Sunnansjö och får krossad, och används sedan under vintern som näringstillskott för djuren.

Man ser även att Axel gör en betalning på tisdagen den 15 maj (kanske fel datum) med 100 Kr, varvid det blir en rest på 34,03 Kr. Denna betalar han sedan lördagen den 3 maj 1947. Jag kommer ihåg Arnold som en mycket snäll och vänlig handlare och med en hel del fordringar runt om i byarna.

Så kan det bli med hjälp av ett gammalt kvitto, litet fantasi, nostalgi och minnen.

Lars-Åke