Industrihotell


”Industrihotellet” i Rävvåla/Saxdalen.

Följande kan ses som en berättelse om ett hus i byn som genom åren har inrymt en del olika verksamheter.

Vid nedre delen av Malbacken ligger en gård som tidigare hade gårdsnamnet ”Fäbacken”.

Vid slutet av 1800, och början av 1900-talet brukades gården av en familj Jakobsson, med fem barn och en fosterson.

Enligt kyrkoboken:

Skarp Daniel Erik Jakobsson *1875 Hemmansägare, hustru: Anna Karolina Andersson *1878

De gifte sig 12 mars 1898, de fick barnen:

Ejnar Emanuel *1903, Sigrid Evelina *1905, Oskar Evert *1908, Sven Helge *1914,

Anna Mary *1924. Alla barnen fick som efternamn Danielsson efter fadern Daniel.

I folkmun fick alla gårdsnamnet som tillägg, ”Fäback Daniel”, ”Fäback Oskar” osv.

Dessutom fanns en fosterson på gården: Elis Alfred Palmkvist *1914

Gammalt flygfoto från ”Fäbackens”.

Foto av mangårdsbyggnaden innan man spikade på Sidi-plattor (torparkex)

Fäback Sven Danielsson gifte sig den 21 augusti 1936 med Greta Sofia Rådberg *1914, de fick en son den 23 september 1936, som fick namnet Sven Sivert.

Fäback Sven hade i slutet av 1930-talet en cykelverkstad i det hus som kallas ”Elim Huset”, som ligger efter stora vägen i byn och ägdes av en Aronsson

Nu var det krigstider, så det bästa fordonet var förmodligen cykeln, Svens verksamhet gick säkert bra. Han lät då bygga ett nytt hus år 1940, i ”centrala” byn. I huset var det butiks- och verkstads-lokaler på bottenplanet, övervåningen blev bostad, där säkerligen familjen bor.

Sven drev här både försäljning och reparation av cyklar, en tid skall även en pump för bensin ha funnits framför affären.

En bild från bygatan på 1940-talet, med ”MONARK” reklam på Fäback Svens hus.

Av någon anledning sålde Sven huset till sin bror Fäback Oskar Danielsson, år 1944.

Enligt kyrkboken: Skarp Oskar Evert Danielson *1908, hustru Annie Maria Pettersson *1908 från Norrbärke, de gifte sig den 24 december 1938.

Oskar betalade 25.000 kronor för huset, till sin bror Sven. Cykelverksamheten fortsätter, om Oskar eller båda driver den vidare är oklart.

Efter en tid, årtal är oklart, säljer nu Oskar huset till deras syster Mary Nilsson.

Fäback MaryDanilsson *1924, är gift med Hasse Nilsson, som driver Nilssons Bageri i Rävvåla. Hasse går bort efter en tid och Mary gifter sig senare med Bengt Ek, vi minns henne som Mary Ek på Malbacken.

Förmodligen under den tid som Mary äger huset hyr hon ut verksamheten till en man som heter Georg von Knorring. Han fortsätter tydligen med verksamheten, kanske utökat med en del ”järnhandelsmaterial”.

Mary äger huset fram till 1 september 1953, hon säljer då till Emil Ahlqvist, även han boende på Malbacken. Emil har skomakeri, säljer skor, föder upp minkar och är även verksam som slaktare, han betalar 39.000 Kr för fastigheten.

Ett gammalt foto av gården där Emil Ahlqvist bodde, vid Malbacksvägen. Den långa längan med plåttak i nedre delen av bilden är minkburarna.

Emil har agnat fiskekroken med köpet av fastigheten, med tanke på Anna som drev ”Annas Café” beläget nedanför Folkets Hus. Det blev dock ingen större framgång med den fisketuren, varför han redan nästa år säljer huset vidare. Han hann dock påbörja verksamhet inom skobranschen där.

Redan efter 8 månader blir det åter dags för ägarbyte av fastigheten med lokaler i bottenplanet.

Mauritz Andersson med rötter i Sörbyn kommer nu in i bilden som ny fastighetsägare.

Först något om familjen Andersson.

Fadern hette Erik Axel *1888 och modern Johanna Leontina *1892 född i Norrbärke, de kom ursprungligen från Källarbo, Silvbergs socken. Paret fick tre barn Erik Mauritz *1916, Dagmar Alice *1922 och Maj-Britt Ingegerd *1925 . De flyttade till Grängesberg och han bygger ett hus åt sin familj på Björkås, och arbetade vid gruvorna i Grängesberg. Det blev betydligt sämre tider så Axel hade arbete bara 3 dagar varannan vecka, de hade därför stora svårigheter att ha kvar huset på Björkås.

Via en bekant från Rävvåla, Alfred Busk, fick han veta att en granngård till Busk, som heter Per-Lars Gården var möjlig att byta mot huset på Björkås. På det viset kom familjen att hamna i Sörbyn, på ett litet jordbruk, så att de bättre kunde klara försörjningen.

Ett foto från Per-Lars Gården i Sörbyn med familjen Andersson.

Mauritz, fadern Axel, Alice, modern Hanna och Maj-Britt.

På senare år bodde systrarna kvar på gården, man sa allmänt om gården: ”Där systrarna Andersson bor”.

Mauritz gifter sig den 26 december 1941 med Inga Lisa Fredriksson *1920, hon är född på Finngården i Rävvåla, de får två döttrar Lizzie Viktoria och Anneli Astrid Elisabet.

Mauritz Andersson köper fastigheten av Emil Ahlqvist den 30 april 1954, betalar 40.000 Kr. Elis Runnberg och Arnold Johnson ställer upp som borgenärer, Arnold lär ha sagt: ”Rena investeringar – köp husä”.

Mauritz startar även sitt aktiebolag då: ”Mauritz Anderssons Måleri AB”.

Han hyr då även ut halva bottenplanet 35 m² till postverket, och här blir byns fjärde postkontor.

Mauritz bygger en gäststuga i timmer 1967 och ett garage 1969.

Posten blir uppsagd 1971 och flyttar snett över vägen till ”Finn Karl Eriks” hus.

Mauritz använder nu lokalerna i sin verksamhet med måleri, och han förändrar även fasaden mot vägen.

Mauritz går bort den 15 april 2007, hans fru Inga-Lisa bor nu ensam kvar i huset till sin bortgång den 23 maj 2013.

Huset försäljs 2014, nu till en person utan anknytning till byn.

En bild av Rävvåla/Saxdalens ”Industrihotell” från år 2020.

Allting har en historia, detta var historien om ett hus byn.

Lars-Åke Wettercrantz