Vid Runnbergsgården

Välkommen att besöka Saxdalens kulturcentrum, vid Runnbergsgården.

Gården utgörs av en samling äldre byggnader i Falurött, där även ”JL Runnbergs Diversehandel” är belägen, med anor sedan 1870-talet.

Rävvåla Kulturförening bildades 1997, i samband med att byns första lanthandel ”återupptäcktes”, denna stängdes år 1933 i samband med flyttning till nya lokaler och har sedan dess varit oanvänd, med de gamla inventarierna och varulager fortfarande kvar i lokalerna.
Föreningen förvaltar den del av Runnbergsgården som omfattar den gamla lanthandeln, bostaden, slakteri samt flertalet magasin, lanthandeln startade år 1870. Genom föreningens eget och ideella arbeten har stora arbeten nedlagts på byggnaderna, att restaurera och återställa dessa till ursprungligt skick.
Arbetet fortsätter hela tiden med de knappa resurser som står till buds, varje sommar ordnas visning av Runnbergsgården i samband med de festligheter som anordnas på gårdstunet.

Föreningen har även ambition att ”återöppna” Saxdalens Museum, med sina stora samlingar av kulturföremål mm från Rävvåla/Saxdalen, som tills vidare lagts i malpåse. Under sommaren 2018 har ett magasin inretts till Nya Saxdalens Museum, där temautställningar skall anordnas i framtiden. Britt Holm har under många år samlat alla tidningsartiklar som berör Saxdalen i ett flertalet klippböcker. Dessa är nu till större delen skannade och finns tillgängliga här på hemsidan, se ”BIBLIOTEK”, dessa kommer att förvaras i Saxdalens nya museum.

Aktuellt

Från styrelsen