Hem


Välkommen att besöka Saxdalens kulturcentrum, vid Runnbergsgården.

Gården utgörs av en samling äldre byggnader i Falurött, där även ”JL Runnbergs Diversehandel” är belägen, med anor sedan 1870-talet.

Rävvåla Kulturförening bildades 1997, i samband med att byns första lanthandel ”återupptäcktes”, denna stängdes år 1933 i samband med flyttning till nya lokaler och har sedan dess varit oanvänd, med de gamla inventarierna och varulager fortfarande kvar i lokalerna.
Föreningen förvaltar den del av Runnbergsgården som omfattar den gamla lanthandeln, gamla bostaden, slakteri samt flertalet magasin, lanthandeln startade år 1870. Genom föreningens eget och ideella arbeten har stora arbeten nedlagts på byggnaderna, att restaurera och återställa dessa till ursprungligt skick.
Arbetet fortsätter hela tiden med de knappa resurser som står till buds, varje sommar ordnas visning av Runnbergsgården i samband med de festligheter som anordnas på gårdstunet.

. Under sommaren 2018 har ett magasin inretts till Nya Saxdalens Museum, där temautställningar skall anordnas . Britt Holm har under många år samlat alla tidningsartiklar som berör Saxdalen i ett flertalet klippböcker. Dessa är nu skannade och finns tillgängliga här på hemsidan, se ”BIBLIOTEK”, klippböckerna kommer att förvaras i Saxdalens nya museum.

Efter ett par års ideellt arbete har ett större vagnslider röjts ur, med stor hjälp av Ronny Norrman. Här har blivit plats för en lokal med scen och belysning, där sammankomster och uppträdanden kan hållas, och med sittplats för närmare 120 personer. Ellinor Brodin invigde denna med ett visprogram, sommaren 2021.

Kontakt

info@rkf.saxdalen.se

Styrelsen
Ordf.Gerd Uleander
070-329 46 50
Sekr.Karin Lindqvist
070-831 48 52
KassörC. M. Wettercrantz
070-214 11 03
Stöd oss

Stöd till föreningen kan lämnas på BG 748-7879

Bli medlem

Hitta hit

Runnbergsgården hittar du i södra delen av centrala Saxdalen.

Adress: Södra Runnbergsvägen 5

Karta