Ropslätten


I dagligt tal kallar man det ”Ropslätta”, en plats som ligger efter vägen mellan Saxdalen och Sunnansjö, med en fin vy ut över Väsman. Varför kallas platsen Ropslätta då? På andra sidan sjön, nästan mitt emot, är Ullnäsgården belägen.

Namnet Ropslätta blev till när folket på Ullnäset skulle hem. Då ropade dom över sjön från Ropslätta och Ullnäsfolket rodde över och hämtade dem. Detta enligt Stig Falk som haft släkt på Ropslätta.

Ropslätta var en jordbruks- och skogsfastighet, vilken under en del av 1900-talet ägdes av Anders Sandrew. Han föddes i Uppsala 1885 med namnet Andersson. Namnet Sandrew lär vara taget efter ett portvin. Det gick bra för Sandrewkoncernen med biografkedjor över hela landet. Han investerade runt om i Sverige, bl.a. Ropslätta. Han lär ha varit en ”försiktig ” man, och skall ha svarat på frågan: Varför han alltid cyklar. ”Jo ser ni… Ju längre man cyklar desto dyrare bil kan man köpa…”

Johan Axel Falk född i Grangärde 1877 och hans hustru Alma Maria född Jansson i Långåsfallet Skattlösberget 1881. De, tillsammans med sina då fem barn, flyttade in på Ropslätta som arrendator den 4 april 1936 från Ludvika.


Foto från 1937, delar av släkten Falk samlade vid huset på Ropslätta.

En bild av boningshuset i Ropslätta. Herbert Falk, (senare Taxi i Gänsen) sitter bakom ratten, vid sidan Olof Eriksson från Håvberget. Bilen var ny, pris med elstart och batteri 2300 kronor, enligt Stig Falk

Johan och Alma Falk med getterna Rosita och Tuppa, på gårdsplanen i Ropslätta.

De drev gården som jordbruk med en hel del djur. Johan Axel dog 1952 varvid alla djur förmodligen hade avyttrats.


Alma och Johan fick 8 barn, här är alla samlade vid Johan Axels begravning 1952.

En syster till Alma Maria, Augusta Charlotta f. 1886, gifte sig med Johan Albert Wetterkrantz f. 1882. De emigrerade med sin 2 år gamla dotter Signe till Canada år 1907. De skaffade en farm där och fick en son till, Gunnar, och flera barnbarn.


Albert och Augustas farm i Domremy, Canada

Alma Maria bodde kvar några år på gården i Ropslätta, men flyttade sedan till en av sönerna, Georg, som bodde i Kallhaga. Gården stod nu obebodd några år. Alma avled år 1963.

Anders Sandrew dog 1957, och koncernen ombildades till en stiftelse, i samband med det revs förmodligen bostads- och uthus. I dag finns endast några grundstenar kvar som påminner om den forna bondgården.

Tack för uppgifterna från Johan Axel´s och Alma Maria´s barnbarn Anita Stark.

Johan och Alma var inte de enda som bodde vid Ropslätta, på andra sidan vägen vid sjön fanns ett litet torp. En gammal ”klurig gubbe” bodde i torpet, Han hade grävt ur en bit av stranden så han kunde komma in till torpet med sin eka. Det ryktas även att han spådde väder i fisk ! Han hette Ris Lars Olof.


Viktoria Gylling, konstnär från Rävvåla/Saxdalen, har gjort en tavla av Ris Lars Olof, där förmodligen fotot ovan är förlaga.

Vem var då denne Ris Lars Olof ?

Han kommer från en familj i Norra Räfvåla, fadern hette Lars Olsson f: 1803 i Äppelbo, modern hette Sara Lisa Jansdotter f. 1805 i Råfvåla, de gifte sig 1827. Fadern Lars står i kyrkboken som:” Inhysesmannen, vid Jan Anderssons Egor i Norgärdet”. Med ”inhyses” avses att man inte har ett eget boende, utan bor hos någon annan, ( i dag, ”hyr en bostad”).

I familjen fanns fem barn, Eric f. 1828, Fredrika f. 1830, Sara f. 1833, Johan f.1840 och Lars Olof f.1845.

För Lars Olof var ungdomen inte helt problemfri, vid 23 års ålder blev han dömd för stöld, i kyrkboken finns noterat: ” Dömd för första resan stöld till 3 mån straffarbete och 6 års för-lust af medborgerligt förtroende”.

Vid 27 års ålder åter dömd för stöld med följande notering: ”Dömd för andra resan stöld till 9 månaders straffarbete och 5 års förlust af medborgerliga rättigheter”.

Den 21 oktober 1872 finns antecknat: ”Återkommen och af A. Hjoderios vid cellfängelset absolverad, den 12 oktober”, ( fått syndernas förlåtelse).

Den 7 november 1892 flyttar syskonen Ris Fredrika och Ris Lars Olof ( de har nu fått tillnamnet ”Ris”), till Ropslätta, förmodligen finns torpet vid sjön redan då. Syskonen bor nu i Ropslätta till sin död, Ris Fredrika avlider den 26 maj 1905, brodern Ris Lars Olof avlider den 30 juni 1927.

I dag finns inget kvar av bebyggelsen vid Ropslätta, nu har bävrar tagit över det gamla bostället, med en stor hydda där tidigare Ris Lars Olof hade sin eka vid strandkanten.

Lars-Åke Wettercrantz

,