Valvet


I maj månad 2008 ”upptäckte” vi källaren bakom det som en gång var slakteri vid Runnbergs Gården. Denna hade då brukats till förvaring av fläsk och kött, i samband med slaktningen, och kallades för ”Fläskkällaren”.

Verksamheten vid slakteriet synes ha avslutats på 1930-talet, därefter har  ingen använt utrymmena till annat än upplag, varför de två lokalerna var till brädden fyllda med bråte.

I samband därmed föddes iden att göra en liten lokal där Saxdalsbor kan träffas under gemytliga och utvungna former, kanske för att spela och sjunga eller bara träffas. Det visade sig att källaren hade bra akustik och lämpade sig bra för musik.

Ett namn måste en lokal ha, en hel del förslag framkom en del fick bra gehör andra mindre bra, hos Saxdalsborna. Till sist enades vi om ett namn som inte syftar på någon speciell verksamhet, det skall bara spegla det som är tanken bakom det hela, en liten lokal att träffas i och ha det gemytligt med vänner och Saxdalingar, därvid föddes namnet:

Kontakt

info@rkf.saxdalen.se

Styrelsen
Ordf.Gerd Uleander
070-329 46 50
Sekr.Karin Lindqvist
070-831 48 52
KassörC. M. Wettercrantz
070-214 11 03
Stöd oss

Stöd till föreningen kan lämnas på BG 748-7879

Hitta hit

Runnbergsgården hittar du i södra delen av centrala Saxdalen.

Adress: Södra Runnbergsvägen 5

Karta