Finn Johannas torp


Torpet i Räfvåla som försvann

Vid gamla vägen genom byn, strax nedanför Folkets Hus, fanns tidigare ett litet slitet och rött torp. Vi kallade det allmänt för Finn Johannas stuga. De äldre har säkert träffat och kände till gumman som bodde i det lilla torpet, hon gick allmänt under namnet ”Finn Johanna”.

Vi återkommer till Finn Johanna och hennes släkt längre fram, först skall vi se på historien om det lilla torpet.

Torpet blev ursprungligen byggt i norra Räfvåla, på en plats som kallas Nässelkärret. Den ligger väster om Oxbrovägen innan den ansluter till vägen mot Sunnansjö, i närheten av huset på Oxbrovägen 59, som i min ungdom kallades: Urmakar Daniels”.

Den som byggde torpet hette Finn Jan Persson ( i födelseboken har han namnet Johan, det har sedan ändrats till Jan i senare kyrkböcker ), Jan (Johan) är född 1792 den 16 november i Räfvåla. Finn Johanna har berättat för gamle skolläraren August Åhlström att när Jan kom hem från exercisen skall han ha byggt torpet, vilket kan vara omkring 1812.

Torpet har senare flyttats till platsen som ovan sagts. Det går ej att i kyrkböckerna få någon klar tidpunkt för flyttningen, möjligen i mitten av 1800-talet, då en del i släkten står skrivna i Södra Räfvåla.

Finn Jan Persson född 1792 som byggde torpet, var Finn Johannas mormors far.

Förmodligen var det Finn Johannas morfar Jan Erik Jansson Bock född 1822, som flyttade torpet, till Södra Räfvåla.

På bilden från omkring 1950-talet ser man att det fanns en liten åker mellan torpet och Oxbrovägen, förmodligen också plats för en ko i uthuset till vänster om huset.

På en bild från 1963, då torpet står öde, ser man att Finn Johanna i alla fall fick elström indragen. Några trådar ser man dock inte, varför abonnemanget säkert är avslutat.

Omkring 1963-64 började kommunen planera för uppförande av ett pensionärshem i Saxdalen. C. O. Lind (en känd profil i byn) verkade för att torpet skulle bevaras. I sam-arbete med starka hembygdsintressen gjordes en besiktning. Timret ansågs vara i bra skick och man kom då fram till slutsatsen att torpet skulle bevaras, och då även med stöd från kommunen.

Året 1965 var man i full färd med byggandet av det nya pensionärshemmet. Detta är förmodligen den sista bilden av Finn Johannas stuga. På en begäran till kommunen från de hembygdsvårdande organen som ville att torpet skulle rustas upp, har det lämnats ett negativt svar.

I samband därmed revs Finn Johannas stuga, förmodligen en av de äldsta husen i Grangärde Socken. Ingenting finns nu bevarat till kommande generationer. Torpet har i dag (2021) varit över 200 år gammalt.


Vem var då Finn Johanna ?


Gumman hette Johanna Matilda Persson, född i Räfvåla den 25 november 1872. Sista tiden bodde hon på Tallmogården i Sunnansjö, där hon avled den 30 juni 1961.

Om man följer släkten bakåt i tiden dyker tillnamnet ”Finn” upp med Finn Petter Jansson född 1768 i Sandviken (Sunnansjö). Han gifter sig med Cherstin Christina Ericsdotter född i Räfvåla år 1791. De står antecknade med bostadsort Räfvåla år1805.

Finn Petter´s farmors farfar, Hans Kristoffersson är född i Broby (Sunnansjö) 1635, släkten tycks ha sina rötter i Grangärde socken sedan lång tid tillbaka.

Finn Johanna har berättat om sin mormor Sara Sophia Larsdotter, som föddes 1825 i Ludvika. Att hon kallades ”Finn Fia” och senare gifte hon sig med Jan Erik Jansson Bock, född 1822 i Bockfallet i Ljusnarsberg, han kallades ”Janken”. De står med bostadsort i Räfvåla år 1851. Janken var en frispråkig person, och skall vid ett husförhör med prosten Magnevill ha sagt, när prosten talat om att äktenskapet skall vara grundat på kärlek och tillgivenhet mellan makarna: ” Ingen ville ha Fia och ingen ville ha mig, därför tog vi var-andra, men se kärlek det har det aldrig varit.”

Finn Johannas mormor Sara Sophia (Finn Fia) hade två barn före äktenskapet, med fader okänd. Ett av barnen, Susanna Jansdotter född1851 i Räfvåla, är Finn Johannas moder och den andra dottern hette Johanna Carolina.

Finn Fias dotter Susanna, gifter sig med Abbor Per Erik Jansson, född1843 i Ludvika. De får med tiden 9 barn, äldst är Carl August född1871 till yngsta barnet Hilda Kristina född 1891. Johanna Matilda (Finn Johanna) föds som nummer två i barnaskaran år 1872.

I vår tid tycker man att det är många barn, men tråkigt nog var barnadödligheten stor vid den här tiden och och några av de äldsta barnen hann ofta flytta ut innan de yngsta kom till världen. De är alla skrivna i Södra Räfvåla och bodde förmodligen i det lilla torpet som vi tidigare har tittat på.

År 1889 är Johanna Matilda skriven som piga hos H.äg D A Petter Danielsson med hustrun Sofia född Persdotter i Norra Räfvåla.

År 1892 flyttar Johanna Matilda hem till modern, då hon väntade barn. Flickan Anna Albertina föddes den 29 november 1892, fader okänd.

År 1900 väntar Johanna Matilda åter barn, och får dottern Greta Maria den 25 maj 1900, även nu med fader okänd.

1911 flyttar Johanna Matildas dotter Anna Albertina. Hon gifter sig med Per Alfred Pettersson.

1914 finns antecknat att i torpet bor nu modern Susanna, dottern Johanna Matilda med sin dotter Greta Maria, Susannas son Abbor Gustaf och dottern Hilda Kristina med sin dotter Märta Cecilia.

Den 11 juni 1914 flyttar Susannas dotter Hilda med sin dotter Märta Cecilia till Väderhällarna i Grängesberg och gitter sig.

1919 flyttar Johanna Matildas dotter Greta Maria till Karlstad.

1930 flyttar modern Susannas son Abbor Gustaf till Västansjö, Modern Susanna och dottern Johanna Matilda bor nu ensamma kvar i torpet.

1938 avlider Johanna Matildas moder Susanna och Johanna Matilda är nu ensam kvar.

Johanna försörjde sig bland annat på sömnad till byborna.

Finn Johanna Matilda flyttar till Tallmogården där hon lever sina sista år, hon avlider den 30 juni 1961.

Det finns en räkning kvar från Finn Johannas tid, utställd till Nykterhetslogen N.O.V för arbete med sömnad.

Börjar man jämföra sina minnen och det som framkommer i släktforskningen är det många frågetecken som rätas ut.

Jag kommer i håg från min skoltid när man gick hem från skolan, att Finn Emil var och tog reda på slåttern framför Finn Johannas torp.

Finn Emil heter Emil Georg Persson och är född 1905. I kyrkboken från 1944 står han som chaufför. Han hade senare eget åkeri, och bodde efter Lövens väg i Södra Saxdalen.

Han skaffade en specialbyggd lastbil och skötte transporterna åt Långfallsgruvan av slig till Björnhyttans station och malm från Kopparberg.

Finn Johanna var moster till Finn Emil, kanske därför han hjälper till med slåttern.

Finn Emil hade en kusin som kallades ”Finn Karl Erik”, han hette Karl Erik Persson född 1895, det visar sig att Finn Johanna är faster till Finn Karl Erik.

Finn Karl Erik kom att bli handlare med åren, och började sin bana i ett litet hus på gården hos kusinen Finn Emil. Vid gården efter Lövens väg finns fortfarande hans första lilla butiksbyggnad kvar.

Finn Karl Eriks första affär i Sörbyn, 1927 köpte han mark i centrala byn vid Malbacksvägen.

Finn Karl Erik lät bygga en affärs- och bostads byggnad på den köpta marken. En bild från mitten av 1940-talet, byggnaden och affären övertogs senare av Hjalmar Runnberg.

En liten berättelse från Råfvåla/Saxdalen om hur det mesta hänger ihop på något vis.

Lars-Åke Wettercrantz