Vid Runnbergsgården

Gårdscafé

Under år 2012 började föreningens medlemmar att röja ur och städa i ett av magasinen, som är fullt med ”grejer” som samlats under alla år. Detta med tanke på att först iordningställa ett ”Gårdscafé”, som kan utnyttjas vid olika sammankomster vid gården. Med bidrag av Stena vindbonus pengar inköptes skåpinredning och annan cafeutrustning.

Våren 2013 startade arbetet med att färdigställa det tänkta ”Gårdscaféet”, förening lyckades med egna medel bekosta allt material till byggnationen, som i början av juni står färdig att invigas.

Nedan följer en liten bildberättelse av arbetet som skett helt på frivillig väg av medlemmar i Rävvåla Kulturförening.