Gårdscafé


Under år 2012 började föreningens medlemmar att röja ur och städa i ett av magasinen, som är fullt med ”grejer” som samlats under alla år. Detta med tanke på att först iordningställa ett ”Gårdscafé”, som kan utnyttjas vid olika sammankomster vid gården. Med bidrag av Stena vindbonus pengar inköptes skåpinredning och annan cafeutrustning.

Våren 2013 startade arbetet med att färdigställa det tänkta ”Gårdscaféet”, förening lyckades med egna medel bekosta allt material till byggnationen, som i början av juni står färdig att invigas.

Nedan följer en liten bildberättelse av arbetet som skett helt på frivillig väg av medlemmar i Rävvåla Kulturförening.

Kontakt

info@rkf.saxdalen.se

Styrelsen
Ordf.Gerd Uleander
070-329 46 50
Sekr.Karin Lindqvist
070-831 48 52
KassörC. M. Wettercrantz
070-214 11 03
Stöd oss

Stöd till föreningen kan lämnas på BG 748-7879

Hitta hit

Runnbergsgården hittar du i södra delen av centrala Saxdalen.

Adress: Södra Runnbergsvägen 5

Karta