Muséet


Rävvåla Kulturförening har i sin verksamhetsplan sedan flera år tillbaka ambitionen att återskapa det nedlagda ”Saxdalens museum”. Museets samling av dokumentation och föremål ligger nu arkiverat utan möjlighet att visa för allmänheten.

Runnbergsgården är tänkt att fungera som ” Saxdalens Kulturcentrum”, varför Saxdalens Museum har sin givna plats där. I anslutning till affären finns flera magasinsutrymmen, väl lämpade för en sådan verksamhet.

Under mitten av 1990-talet kom idén upp om ett Saxdalens Museum, det var Ulf Holm och Rune Heij som började ta tillvara material med anknytning till byn.

I SIF´s (Saxdalens Idrottsförening) regi gjorde man en utbyggnad av en verkstadsbyggnad i nära anslutning till klubbstugan. På ideell väg och med hjälp av medel från SIF blev byggnaden klar till våren 1995.Till och med en representant, Folke Thelin, från Ludvika Kommun kom ut för att närvara, vid invigningen av Saxdalens Museum.


Under flera år hölls museet öppet i samband med olika festligheter i byn.
På grund av dålig ekonomi i SIF, och neddragning av bidrag från kommunen, fanns inte längre möjlighet att hålla underhållsvärme i lokalen. Allt utställningsmaterial måste flyttas till Folkets Hus, där det förvarades nedpackat.
Under år 2018 blev det problem med förvaringen av utställningsmaterialet i Folket Hus.
Rävvåla Kulturförening tog nu beslut att starta uppförande av ett Saxdalens Museum vid Runnbergsgården. Ett lämpligt magasin finns vid sida av gårdscafét, medlemmar började här att röja ur och flytta gamla sparade ”grejer” till andra utrymmen på gården.
Vi anlitade tre hantverkare som på en lördag reglade upp bjälklag, väggar och tak samt isolerade och monterade ytskikt i hela lokalen, satte in dörr och fönster. Nu återstod målning och listning, som medlemmar utförde på ideell väg.
Lagom till Saxdalens Dag den 25 augusti 2018 hade vi en förhandsvisning av det som skall bli Nya Saxdalens museum.
Lokalen passar även bra för styrelsemöten.

Kontakt

info@rkf.saxdalen.se

Styrelsen
Ordf.Gerd Uleander
070-329 46 50
Sekr.Karin Lindqvist
070-831 48 52
KassörC. M. Wettercrantz
070-214 11 03
Stöd oss

Stöd till föreningen kan lämnas på BG 748-7879

Bli medlem

Hitta hit

Runnbergsgården hittar du i södra delen av centrala Saxdalen.

Adress: Södra Runnbergsvägen 5

Karta