DAGBOK 1903


Anders Gustaf Persson Wettercrantz
F: 13 April 1846 i Frugården Ludvika
D: 3 mars 1927 i Råfvåla Grangärde

Följande är ett sammandrag av anteckningar, dag för dag under åren 1903 till 1922.
Hämtat från hans: ”upskrifnings Bok”. Han är min (Lars-Åke) Farfars far.

År 1903, Årsförtjänst: 742 :-

År 1904, ”Dagsverken åt bolaget” (Nya bolaget Långfalla). Januari: 60:-, Februari: 62,50:-,
Mars: 25 dagar 2 timmar, 63 :-, April: 22 dagar 3 timmar, 55,75:-, Maj: 21½ dagar, 52,50:-,
Juni: 24½ dagar, 66,25:-, Juli: 20 dagar, 50 :-, Augusti: 17 dagar 1 timme, 43:-, September:
25 dagar 2 timmar, 65,35:- Oktober: 24 dagar 2 timmar, 62,38:- November: 26 dagar,
67,80:- December: 24½ dagar, 61,75:-
Han har under hela året gjort dagsverken i Anrikningsverket i Råfvåla, dagsersättning var
2,50 :-
Årsförtjänsten blev 710,28 :-

År 1905, Januari, Dagsverk vid verket, 21½ dagar, 54,37 :- Februari: Dagsverk vid verket,
25 dagar, 62,50 :- Mars: Reparation på dammbron i Räfvåla, 12 dagar, 32 :- April:
dagsverken åt Jan Jakob Jansson, 15 dagar, 37,50 :- Maj: Dagsverk i Verket, 24½ dagar,
61,25:- , Juni: Verket, 22½ dagar, 56,25:- . Juli och Augusti: Vid Verket, 64,35:-
Förtjänst, del av året: 368,22:-
September, Oktober och November: Arbetat åt P. Jansson i Låsberget, vid
Dynamitfabriken i Grängesberg, 158,48:-
Dagsersättning blev: 2,50:-
Årsförtjänsten blev 526,70 :-

År 1906, arbete åt riksdagsman Jan Petter Jansson i Saxhyttan, skogsarbete (kastved)
Januari; 15 dagar, 33,75:- Februari: 23 dagar, 51,75:- Mars: 27 dagar, 60,75:- April: 20
dagar, 45:- Maj: 26,65:- Juni: 23 dagar, 73,12:- Antecknat den 16 juni: ”med en vägst till
kyrkbyn, bestyrt om graf”. Juli, Arbete åt D Jansson Låsberget, vid Oppegårds. 18 dagar,
63,68:- Augusti: 245 timmar 79,60:- September: 64,35:- Oktober: arbete i Grängesberg
236 timmar, 76,70:- November: Grängesberg, 200 timmar, 64,67:- December: 40,00:-
Årsförtjänsten blev 673,02:-

År 1907, April: 22 dagar, 66:- Juni: 20 dagar. 60:- Juli: 24½ dagar, 73,50:- Augusti: 19
dagar, 57:- September: 20 3/4 Dagar: 62,25:- Oktober: 15 dagar 6 timmar, 46,50:-
November: 9 dagar, 27:- +1½ dag: 3,75:-

År 1908, Första delen av året saknas. September: 20Dagar, 72,40:- Oktober: 24 dagar,
85,5:- November: 22 dagar, 75,33:- December: 24 dagar, 84:-
Årsförtjänsten blev 923,89:-

År 1909, Första delen av året saknas. Oktober: 18 dagar 14 timmar, 59,52:- November:
254 timmar, 81,28:- December: 279 timmar, 77,75:-
Årsförtjänsten blev 715,81:-

År 1910, Saxbergsbolaget. Januari: 266 timmar, 69,16:- Februari: 261 timmar 68,65:-
Mars: 250 timmar, 64,74:- April: 292 timmar, 76,96:- Maj: 238 timmar, 64,22:- Juni: 261
timmar, 67,87:- Juli: 214 timmar, 55,38:- Augusti: 296 timmar, 83,36:- September: 286
timmar, 78,70:- Oktober: 256 timmar, 73,47:- November: 284 timmar, 78,74:- December:
77,64:-
Årsförtjänsten blev 858,89:-

År 1911, Saxbergsbolaget. Januari: 260 timmar, 72,20:- Februari: 262 timmar, 72,31:-
Mars: 284 timmar, 79,40:- April: 224 timmar, 67,90:- Maj: 243 timmar, 76,85:- Juni: 241
timmar, 78,80:- Juli: 255 timmar, 84,39:- Augusti: 211 timmar, 76,81:- September: 223
timmar, 76,30:- Oktober: 226 timmar, 77,80:- November: 242 timmar, 79,86:- December:
235 timmar, 73,26:-
Årsförtjänsten blev 915,88:-

År 1912, Saxbergsbolaget. Januari: 222 timmar, 74,86:- Februari: 246 timmar, 81,08:-
Mars: 249 timmar, 81,85:- April: 249 timmar, 82,52:- Maj: 229 timmar, 75,57:- Juni: 246
timmar, 80,81:- Juli: 252 timmar, 82,80:- Augusti: 250 timmar, 83,83:- September: 229
timmar, 81,09:- Oktober: 292 timmar, 101,64:- November: 71 timmar, 91:- December: 222
timmar, 87,45:-
Årsförtjänsten blev 984,98:-

År 1913, Saxbergsbolaget. Januari: 29 skift 92,40:- Februari: 27 skift 88,44:- Mars: 196
timmar, 63,36:- April: 246 timmar, 73,60:- Maj: 105 timmar, 34,65:- + Arbetat på nya
bygget åt Karl (sonen) 15-31 maj, 13½ dagar. Juni: 22 dagar åt Karl. Juli: 26 dagar åt Karl.
Juli: 26 dagar åt Karl vid nybygget. Augusti: 20½ dagar åt Karl vid nybygget. Oktober:
Saxbergsbolaget, 184 timmar, 79,20:- November: Saxbergsbolaget, 29½ dagar, 95,35:-
December: 21 dagar, 69,30:-
Årsförtjänsten blev 596,36:-

År 1914, Saxbergsbolaget. Januari: 97 timmar, 37,95:- Februari: 25½ dagar, 84,15:- Mars:
29½ dagar, 97,50:- April: 27½ dagar, 90,75:- Maj: 72,60:-
Årsförtjänsten blev 382,70:-

År 1915, ”Bref Bäringingens början Från Grängesberg till Räfvåla.” 2,75 per dag i
ersättning. Januari: 18 dagar, 49,50:- Februari: 16 dagar, 44:- Mars: 18 dagar, 49:-
Postbäring fortsätter hela året 1915, med ersättning 2,75/dag.
Årsförtjänsten blev 595,25:-

År 1916, Fortsatt brevbäring under hela året, 2,75/dag i ersättning.
Årsförtjänsten blev 587,50:-

År 1917, Fortsatt brevbäring under hela året, dagersättning höjt till 3,25 / dag
Årsförtjänsten blev 703:-

År 1918, Fortsatt brevbäring under hela året, dagersättning Januari – Augusti = 3,oo/dag.
September – December 3,60 / dag. Även arbete åt ”verket” : 10:- Det är antecknat att han
”Vägt väskan på posten” olika dagar: 43 kg, 33 kg, 22 kg, 39½ kg, 33 kg, 33 kg och 39½
kg
Årsförtjänsten blev 929,50:-

År 1919, Fortsatt brevbäring under hela året, dagersättning har nu höjts till 5kr / tur.
Årsförtjänsten blev 1295:-

År 1920, Fortsatt brevbäring under hela året, från och med april har dagersättning nu
höjts till 7 kr / tur.
Årsförtjänsten blev 1719:-

År 1921, Fortsatt brevbäring under hela året, från och med maj har dagersättning nu
sänkts till 6 kr / tur, i september åter en sänkning till 5,40 / tur.
Årsförtjänsten blev 1629,80 :-

År 1922, Fortsatt brevbäring, fram till och med mars då det är antecknat: ”sista månen
med Påst Werket”.
Januari: 21 dagar, 113,40:- Februari: 20 dagar, 108:- Mars: 23 dagar, 124,20:-
3 månader blev 345,60:-

Här slutar anteckningarna i Gustaf Persson Wettercrantz dagbok.
Gustaf är nu 75 år, han avlider sedan i en ålder av 81 år.
Under sin första tid var han bosatt vid ”Verkbacken” vid Gamla Hyttan,

År 1914 flyttade han till sin son (Karls) nybyggda hus i Södra Räfvåla (Saxdalen).

,