Dialektordlista


DialektaltRikssvenskaExempel
AnaannatSkänt hä va nå ana
AssintingentingDä va assint värt
Beståbjuda/betala
BlåshilingvindilDet kom en rikti blåshiling
BoaBodenHarka står i boa
BrächentätenHan gick i brächen
Bubbaoch bära
Buttburk, karHämt hit en stor butt
Bysche/bösskräpDä va mycke bysche i boa uta på gårn
BöschlubesvärligNu va du allt bra böschlu
Böxunabyxor
BändutsvårtDä här va bändut
Dejadän
Donlirälider
DuppaKaffebrödTa mer duppa tä kaffe
Dä bintnådet blir inget
Dä gåntdet går inte
Dä jöntnådet gör ingenting
Dännädär
Dävensvag fuktTäcket känns däven
FasligtväldigtFasligt va då ä bråttom
Feck intfick inte
FjantulöljigVad han ä fjantu
Fjaskufånig
FjällaflickvänÄ´rä di fjälla
Fjölasitthålet på utedass
Fruntimmer kvinna
FrössenfrusenKänner mej lite frössen
FullvälHä få en full säga
FäktutjäktigtDä är fäktut före jul
FössanuddaJag fössa bara lite
Gálihemskt/väldigtHä va då för gáli
GlanatittaHo satt å glana i fönsträ
GlanusurNu är mjölka glanu
HafsutslarvigtHafsut klädd
HalkutthaltDä ä halkutt på vägen
HarkapotatishackaHämta harka i boa
Haschaåka kana
HaskudåligHan börje bi hasku å gå
HilarimfrostHila på fönsträ
HilinggoombytligHan ä hilinggo å kann int bestämm sej.
Hojhej/hejdåÄven för en cykel
Huskutobehagligt/ruggigtDä känns lite huskut
Hännähär
Hävlutlite så därRätt så hävlut
Höttapeka finger
I lagtillsammans
I möråi morgon
JolbärpotatisHar du satt jolbära än?
JolltokÅcket joll
Jussömungefär
Jåltaprata slarvigtVa du jåltar då
JånstnyligenDä rängna jånst
Jåssularvig, löljigHan ä bra jåssu
Karaflytta påKara rent på vagna du
Klossapadda
KippskoddUtan strumpor i skorna
Klöppklippte
KlösaklättraSluta klösa i träna
Knöcklafotknöl
Knölut/KnögglutSvårt/ojämtDä va knölut på vägen
KoveskrokDä va en rikti koves
KravlutbesvärligtDä ä kravlut å gå i mycke snö
KravveleländeDä ä bara kravvel nu för tin.
Kulithemskt/häftigtVant hä kulit
Kuppjärgspindel
Kurka urklarar inte av
Kvällsti går kvällJag va på bio i kvällst
Kärrguenformig/tristHä va en kärrgu låt
KönstukonstigDä va en könstu koves
Körkakyrkan
Körrgårnkyrkogården
Matdosamatlåda
MyggutmyggHänne vae myggut
MytchimycketMytchi vatten i bäcken
medFölj mä mej
Mäkta mäorkaSå mycke jag mäkta mä
MänniskaKvinnaDä kom e människa på vägen
Mölja/Möljutgegga, klet
MöröstI morseDå snöa i möröst
Nåranågra
Nästgårdsi närheten/grannen
OknufrämmandeHä va nå oknutt i lagårn i går
OteringBusig, otrevlig personDä va en rikti otering
OvänstvärtGenastHämta hinken ovänstvärt
RankuostadigHä va en ranku stol
RedubraDä va en redu kär
RickluostadigDä ä en ricklu stege
RukakoskitDä va e rikti ruka ätter koa.
RålösförvånadNu blev ja bra rålös
RämmilbråteMycke rämmil bakom boa
RässjäoanvändbartDä är bara rässjä
RättförsordentligtEtt rättförs fruntimmer
Röckryckte
Sidduser duEtt konstaterande
Sinnuilsken/argE sinnu kärring
Skank/skånkbenLyft på skånken
Skrillakana på isen
SkroggaSkum på öl el.dylMycke skrogga i glase
Skröpp tokuheltokig/förstärkn.ordHan ä då skröpp toku
SkullaskulleDu skulla ha vari mä då
SkulvenräddVa inte skulven för älgen
Svånghungrigär du svång
Skä/SkäntskallSkä du mä
SpäntutdrygtDä va späntut mä all snö
Spötjetygser inte bra utHo ser ut som ett spötjtyg
StingsluuLättretadHan ä bra stingsluu
StyggfulDä va e stygg gran
Stäckusmal/kortDä va en stäcku bit du kom mä
SullaspillaSitt int å sulla så där
Svaletrappuppgång
Ta dänta bort
TafflufumligKänner mej så tafflu
TallutkladdigtDä är alles tallut på bordä
Tarvtar för sig
Taskenpungen
Taskuorättvis/otrevlgNu va du allt bra tasku
Tjommekonstig typ
TjålatjataSluta tjåla
Tjörrgårnkyrkogården
TokutokigHar du vurta toku
Trutvallacerat
Tråkutlångsamt/enahandaDä va bra tråkut i dag
TråttillSkänt du ha nå tråt
Trälutensidigt/jobbigtDä ä trälut å klyv så mycke ved
Tröcktryckte
TrökuttråkigtDä va en tröku film
TåckensådanTåcken fin hund du har
Tåssutoka sigVa du ä tåssu
Tömsuomständig
Tövlutlite bakväntHan bär sig lite tövlut åt
UschlaskrånglarHä bara uschlas i dag
Utfarenutsliten
Vantä tokutblev felVantä tokut att jag åkte fel
Vibolaomständlig
VådliväldigNu had du en vådli tur
Vällt lyhörtDä ä så vällt i värä så man hör tåget
Vurtablev/blivitHan vurta sur på mej
Väärstindgaser i magen
Ymliynkli
Åbäkenågonting stortEtt riktigt åbäke till ….
ÅckenvemÅcken kommer nu då
Åjäxluorolig/svårt sitta stillÅcken åjäxlu unge
Ämlidålig/gammalHan börje på å se ämli ut
Äntädet ärÄntä tråkut på kalaset
ÄtterefterHon kom ätter mej
ÖgunaÖgonenHon såg mej i öguna

,