Gårdens historik


En liten sammanställning av Runnbergsgårdens ägare samt deras anfädrar från 1700-talet och fram till våra dagar, endast personer i rakt nedstigande led har tagits med,  sidogrenar har utelämnats för att redovisningen skall bli mera överskådlig.


Anders Runnberg född 3 december 1744 i Ljusnarsberg, flyttade förmodligen omkring 1770-talet till Räfvåla. efter att ha träffat Anna Ersson född 8 juni 1749 i Räfvåla.

Var de bosatte sig i byn går inte att få fram uppgifter om i kyrkböckerna, där dessa och följande uppgifter är hämtade. Som boställe är angivet S.Räfvåla.

De gifte sig 1771, och bildade familj med fem barn, två flickor och tre pojkar.

Äldste sonen Jan född 25 juni 1775 träffade en tös, med namnet Catarina Andersdotter född 20 juli 1779 i Räfvåla. De gifte sig den 20 november 1803, i kyrkboken finns följande anteckning: ” Lysning 18 sept, 25 sept och 2 okt. Brudens förmyndare gaf sit bifall”.

Detta resulterade i en familj på tre pojkar och två flickor.

Jan är upptagen som Skräddare i kyrkboken.

Näst yngste sonen i familjen med namnet Jan, samma som fadern, och född 20 maj 1813 i Räfvåla, träffade flickan Maja Andersdotter född 14 juni 1817 i Räfvåla, tycke uppstod och de gifte sig den 7 juli 1838. Som följd därav bildades en riktigt stor familj, med en barnaskara på tio stycken, fem flickor och fem pojkar.
Redan 1835, tre år före bröllopet köpte Jan en jordbruksfastighet  i Räfvåla, som blev början till dagens Runnbergsgård. År 1840 byggde han de första husen och förmodligen även stallbyggnader.Jan är upptagen som Hemmansägare i kyrkboken.

Äldste sonen i Jan och Maja´s familj, Anders Runnberg född 25 april 1839, gifte sig den 4 april 1869 med Anna Lisa Persdotter från Räfvåla född 7 april 1827. De lär ha bott kvar på Runnbergsgården, eftersom han 1870 startade en affär där, och är benämnd Handlare i kyrkboken.

Paret fick ett gossebarn, som föddes 25 september 1869 och gavs namnet Johan Leonard, senare bekant som ”JL Runnberg”.

År 1895 byggdes gården om till till det utseende den har i dag, med särskilda utrymmen för affärs-, kontors- och lagerlokaler. Anders tillsammans med sonen JL drev nu affärsverksamheten vidare i de nya lokalerna.

 Nedan ett foto från 1901, där man ser gården från öster, noteras kan att både Anders och sonen JL är med på fotot.


I Jan och Maja´s barnaskara kan nämnas att 1843 föddes en dotter som fick namnet Carolina, hon avled endast sex månader senare. Sonen Widik föddes 11 mars 1848, och som senare lät bygga en gård i Räfvåla som än i dag har namnet ”Widikes”.

Dottern Augusta född 28 september 1853 emigrerade till Nord Amerika, dottern Carolina född 13 juni 1860, (samma namn som den tidigare avlidna systern) emigrerade även till Nord Amerika den 28 mars 1886.

Drängen, på gården, Karl Erik Jansson född i Saxberget 18 februari 1858 emigrerade även han till Nord Amerika den 18 september 1881. I kyrkboken finns antecknat om honom: ”Läser något”.

Nedan ett foto av sig själv, samt några kanske från deras hemtrakt, som Carolina sänt hem till familjen i Räfvåla, med följande text på baksidan:

”Nu jag sänder dessa kort till eder George min son tog dem med sin kamra för det att jag vill sända dem till eder i sweden. så får ni vara så kärt hälsade från oss eder syster o faster Carolina”

Anders Runnberg hustru Anna Lisa (född Persdotter) avled 6 februari 1912. Anders avled den 14 mars 1919.

Anders Runnberg var förmodligen med och startade: ”Ungdomslogen Morgonstjernan Nr: 67”, den 1 maj 1901. Logens fana finns fortfarande kvar i Saxdalens Museets samlingar


Logens medlemmar, Anders Runnberg sitter längst till höger främst i trappan

Parets enda barn sonen Johan Leonard (JL) Runnberg född 25 september 1869, fortsätter med affärsverksamheten och står även benämnd som Handlare i kyrkboken.

År 1893 den 24 september gifter sig JL med Ida Kristina Johansson, född 25 februari 1873, hon flyttade från Björhyttan till Räfvåla samma år, de fick tre barn.

Harald Leonard, född 15 september 1894, död 1980

Klas Leonard, född 29 december  1895

Henrik Leonard, född 27 mars 1899, död 1919 januari

JL Runnberg var något av en förtroendeman i Räfvåla, dels byns ende handelsman även anlitad som auktionist runt om i trakten, boutredningsman, förmodligen även med i komunfullmäktige mm.

Carolina ( JL´s faster) som emigrerade till Nord Amerika 1886, har en dotter som hette Hilma


Hilma med familj

Hilma har sänt ett vykort med en bild av sin yngsta dotter. Kortet är adresserat till : Mrs Ida Runnberg, Räfvåla  (JL´s hustru). Avsänt den 12 september 1910 från orten Karlstad i Minnesota USA.

Bästa Ida hur står det till med eder nu för tiden jag har icke hört något från er på länge vi är friska alla så när som jag ibland.Låt mig få höra litet från eder så jag får höra hur det står till om moster å farbror lefver ännu.Sara hälsar dig. Många kära hälsningar från oss till eder alla vänligen Hilma. Fotot: det är min minsta flicka.


Hilma skrev följande text på vykortet

Harald Leonard Runberg övertog affären 1918 och drev verksamheten vidare i Runnbergsgården fram till år 1933. En annan lämplig lokal, före detta Koperativa i Räfvåla, blev nu ledig med ett bättre läge vid den nybyggda vägen genom byn, och affärsverksamheten flyttade dit. En viss verksamhet drevs ytterligare en tid vid Runnbergsgården, i form av ett slakteri, i de lokaler som i dag har iordningställts till VALVET, genom Rävvåla Kultur Förenings försorg.

Jordbruket hade hela tiden sin forsatta versamhet vid gården fram till mitten av 1900-talet.

Från 1933 då affären och stängdes och fram till 2001, var den gamla affären ”avglömd”.

Några personer i Saxdalen, bl.a Kerstin Byström och Lars Åhlström, återupptäckte nu den gamla affären med sin inredning från 30-talet, och bildade Rävvåla Kultur Förening med syftet att kunna visa den för allmänheten. Dock var byggnaderna svårt ansatta av tidens tand och en omfattande renovering var nödvändig.