Minilivs vid Saxen


År 1997 uppfördes en liten butiksbyggnad vid Saxen-stranden på initiativ av Elisabet Sundström, Sunnansjö. Hon drev också butiken några år i början. Somrarna 1991 och 1992 hade det gamla så kallade Slamhavet muddrats och grävts upp, så att den ursprungliga strandlinjen före gruvdriften i byn i stort sett hade återställts. Läget för den nya butikslokalen här var nog valt för att ge möjligheter till sommarservering vid den nya badstrand som anlagts här. Men avsikten med den nya butiken var också att tillhandahålla ett litet sortiment av livsmedel för Saxdalens innevånare

Sedan starten 1997 har butiken bytt ägare ett par gånger och drivs nu, 2011, av Åke och Ing-Marie Dahlman, den förre även känd som Saxdalens Elvis.

Vi hoppas nu att Saxen-kiosken, som firmanamnet lyder, även i fortsättningen får så god omsättning att den är lönsam att driva

Omkring 2018 bytte man ägare igen, och ett stort uppsving skedde i den lilla timmerstugan. Det ordnades ställplatser för husbilar, båtuthyrning, restaurang mm.

Men nu (2023) står den åter tom och stängd.

,