Renoveringen


Foto från 1901, fr.v

Under åren 1870 – 1900 var Runnbergs Diverse Handel den enda affären i Rävvåla. År 1895 byggdes gården om till till det utseende den har i dag, med särskilda utrymmen för affärs-, kontors- och lagerlokaler.

Anders tillsammans med sonen JL drev nu affärsverksamheten vidare i de nya lokalerna. Dessa lokaler användes fram till 1933, då verksamheten flyttades till en mera centralt placerade fastighet  i byn, belägen vid den nya genomfartsvägen.Man flyttade ur de gamla lokalerna och lämnade i stort sett kvar hela varulagret, låste dörrar, och allt det gamla föll i glömska. Året 2001 ”återupptäckte några personer i Saxdalen, bl.a. Kerstin Byström och Lars Åhlström, den gamla affären med sin inredning från 30-talet, och bildade Rävvåla Kultur Förening med syftet att kunna visa gården för allmänheten. Dock var byggnaderna svårt ansatta av tidens tand och en omfattande renovering var nödvändig. Nedan följer en bildkavalkad från den mycket omfattande renoveringen, som pågick i flera år. Föreningen håller fortlöpande på med renovering och återställande av de olika lokaler som finns i anslutning till affären. Allt arbete sker ideellt och med insamlade medel, därför kommer det fortsatta arbetet att pågå ännu i många år.