Kategori: Tavlor

 • 17 – Om en sten vid vägen

  I Sörbyn i Saxdalen, på vänster sida av vägen om man färdas söderut, finns en sten med en kunglig krona och årtalet 1710 inhugget. Den står på en liten åkerholme, vaktad av en björk. Det är mäktigt att tänka sig vad den stenen har ”upplevt”. Det är faktiskt 313 år sedan (2023) det satt en…

 • 16 – Runnbergsgården

  En av de äldsta gårdarna i Saxdalen. Anders Runnberg, född i Ljusnarsberg, flyttade omkring 1770 till Rävvåla som byn hette då. Ett barnbarn till Anders, Jan Runnberg gift med Maja Andersdotter, köpte denna fastighet år 1835, och de uppförde de första husen och stallbyggnader år 1840, Jan är upptagen som Hemmansägare i kyrkböckerna. Äldste sonen…

 • 15 – Biljettkur från Folkets Park

  Under 1930-talet byggdes Räfvåla Folkets Park, det var en naturpark med stor dansbana och kaffeservering mm. Av en tillfällighet hittades biljettkuren vid ett fritidshus, ägaren ombesörjde så att den flyttades fram till byn igen. Efter renoverings- och målningsarbeten blev det transport till Runnbergsgården. Det som påminner om Folkets Park i dag är den forna biljettkuren,…

 • 14 – Räfvåla Folkets Park

  Vid Nya Dammen fanns på tidiga 1900-talet Räfvålas festplats med dansbana och kaffeservering ute på en ö i dammen. Under stycket ”4-” berättas mera om Nya Dammen. Eftersom Folkets Hus fanns i centrala byn på Gubbas Berg, ansåg man det lämpligt att anlägga en Folkets Park i anslutning till detta. På 1930-talet inleddes arbeten att…

 • 13 – Folkets Hus på Gubbas Berg.

  Rävvåla Folkets Hus 1912 – 1959 I ett köpebrev från den 6 Februari 1910 framgår att ”Räfvåla Arbetares Byggnadsförening UPA” köper en byggnadsplats, som benämnes ”Bergudden”, ur egendomen ”Samuelsdal” på 64 ar (6400 m²). Säljare är Erik Haag och Lina Haag, född Stenquist, köpesumman var 253 kronor. Efter omfattande schaktarbeten påbörjades år 1911 bygget av…

 • 12 – Ordenshuset i Rävvåla

  Vid den lanthandel, som fanns vid Runnbergsgården i Rävvåla (Saxdalen) från 1870 till 1935, finns ett stort antal kassaböcker som tillvaratogs och registrerades genom Rävvåla Kulturförening 2002. I kassaböckerna bokfördes kundernas inköp. Lanthandeln var under lång tid byns enda och hade ett utbrett sortiment, bland annat även byggvaror. Genom att studera dessa gamla kassaböcker får…

 • 11 – Missionshuset

  I början av 1900-talet bildades i Räfvåla en förening med namnet ”Räfvåla fria Missionsförening”. De var i behov av en samlingslokal och den 16 september 1909 köpte föreningen en tomt av Widik Runnberg. Tomten fanns på området som kallas Stenbacken, den omfattade 6 ar (600 m²) belägen efter nuvarande Stenbacksvägen. Man betalade 100 kronor för…

 • 10 – Posten i Rävvåla / Saxdalen från början av 1900-talet.

  Familjen Öhrnqvist bodde här, nuvarande Oxbrovägen 32, fader Gustaf f: 1853 i Väse i Värmland, moder Hilda Maria f: 1882 i Ljusnarsberg, sönerna Georg f: 1906 och Tage f: 1908. Fader Gustaf var folkskollärare, praktiskt med skolan på andra sidan vägen, det som senare blev Sjöstrands mekaniska verkstad. Här var även den första posten i…

 • 9 – Första- och andra-skolan i Räfvåla

  Första skolan i Rävvåla, Oxbrovägen 35 Den första skolundervisning som gavs, skedde i olika lokaler i byarna med ambulerande lärare. De undervisade under kortare perioder i flera olika byar. Enligt uppgift skall detta första skolhus vara byggt år 1859. Det byggdes med murverk av slaggsten och finns fortfarande bevarat. Byggnaden var då mindre än den…

 • 8 – Rävvåla Frivilliga Brandkår. Tredje skolan i Räfvåla.

  Vid mitten av 1930-talet upprättades lokala brandkårer i de större byarna i dåvarande Grangärde socken. Så även i dåvarande Rävvåla, nuvarande Saxdalen. Brandkåren i Rävvåla var 22 man stark och bestod till stor del av bosatta i byn, som hade sitt arbete på hemorten, och som därför kunde lätt nås vid brandlarm. Spruta av märket…