14 – Räfvåla Folkets Park


Vid Nya Dammen fanns på tidiga 1900-talet Räfvålas festplats med dansbana och kaffeservering ute på en ö i dammen. Under stycket ”4-” berättas mera om Nya Dammen. Eftersom Folkets Hus fanns i centrala byn på Gubbas Berg, ansåg man det lämpligt att anlägga en Folkets Park i anslutning till detta. På 1930-talet inleddes arbeten att anlägga en park strax sydväst om Folkets Hus.

Några handlingar eller ritningar rörande Folkets Park har inte hittats, varför följande är baserat på egna och andras minnen, Ulf Holm har många bra minnen från platsen, och delar med sig. Endast två foton från Folkets Park finns bevarade.

Parken byggdes på mark som påminner om grönskande hagmark, med många träd och grön växtlighet, mycket arbete gjordes att med huggen natursten inrama gångvägar mm.

Nedan en skiss ur minnet, och med hjälp av Ulf, hur Folkets Park bör ha sett ut under andra hälften av 1900-talet. Den byggdes vid 1930-talet.

Siffrorna hänvisar till text nedan.

1 på skissen. Här var entrén till parken med en biljettkur där inträdet betalades. Runt hela parken fanns det ett högt metalltrådsstaket, med grindar vid infarten. Det finns fortfarande lämningar kvar av staketet.

Biljettkuren, nu renoverad till sitt ursprungliga skick och uppställd vid Runnbergsgården, är det enda kvarvarande som påminner om Rävvåla Folkets Park.

2 på skissen. På vänster sida av ”stora gångvägen” upp mot dansbanan fanns en enklare byggnad där luftgevärsskytte och pilkastning fanns att tillgå.

3 på skissen. Dansbanan var en stor byggnad helt under tak, med en scen på bortre sidan.

De enda två foton som har hittats visar delar av parken. På övre bilden står en av bröderna Ahlquist, med dansbanan bakom. Andra bilden ungefär samma vy, man ser björkarna som växte mitt på grusplanen omgivna av stenar. Till vänster en del av byggnaden med luftgevärsskyttet.

Bilderna är förmodligen tagna ifrån trappan upp till kaffeserveringen.

I dag finns inga lämningar efter platsen där dansbanan låg, eftersom det skett omfattande schaktarbeten på platsen.

4 på skissen. Här fanns ytterligare en enklare byggnad med lotterier och spelhjul.

5 på skissen. I den fina stensättningen efter gångvägen är en stentrappa upp till kaffeserveringen, kaffestugan med kök och servering, förmodligen fanns även några sittplatser i kaffestugan.

Kaffeserveringen låg på den högsta punkten i parken. När det blev för besvärligt med mygg nere vid dansbanan var det lämpligt med en kopp kaffe. Där var det relativt myggfritt, bra försäljningsargument.

Gångvägen, då en gångstig, från entrén upp mot kaffeserveringen, samt del av den fina stensättningen.

Trappan upp mot kaffeserveringen, och samma trappa ner mot dansbanan.

Det enda som påminner om kaffeserveringen är sex stycken kraftiga plintar, man får en bild av storleken på byggnaden här. Framför stugan fanns en plan med trädgårdsmöbler för kaffegästerna.

6 på skissen. En liten kiosk där man köpte kaffebiljetter.

7 på skissen. Kanske någon form av förrådsbyggnad, finns inga lämningar kvar.

I stensättningen finns rester av en liten trappa som kan vara rester av en uppgång till förrådsbyggnaden.

8 på skissen. Ungefärliga platsen för de tre björkarna med stensättningen, som ses på fotot ovan.

9 på skissen. En mindre dansbana utan tak fanns här, den lär mestadels ha nyttjats för gammeldans.

En återblick till början av 1950-talet förmedlas här av Lars Persson, med sina minnen från en Folkets Park med många aktiviteter, han nämner ”min far” som naturligtvis är Gottfrid Persson.

En av sammankomsterna under sommaren var den så kallade ”Juliträffen” som arrangerades av Arbetarekommunen med min far i spetsen. Inför varje sommarsäsong så bars den tunga flygeln ut för hand från Folkets Hus till dansbanans scen. Där stod flygeln hela sommaren i ur och skur med tak över huvudet men i övrigt helt oskyddad. Det fanns många fina dansorkestrar i Ludvika på den tiden och när man skulle engagera en orkester ringde man en förmedlare (Olle Brattlund). Thore Eylis och Saxdalssonen Gösta Haags var några orkestrar som brukade spela upp till dans. ”Juliträffens” dansaftnar var förstås på lördagar, men jag har ett starkt (personligt) minne av en familjeföreställning på en söndag, dagen efter en danskväll. Bland de medverkande var undertecknad som på scenen framförde ”Kom i kostervals” iförd en sjömanskostym, sydd av min mor, med Bengt Emil Johnson som ackompanjatör på piano. Jag var nog drygt tio år när den stora scendebuten ägde rum.
Det allra sista evenemanget i folkparken ägde rum sommaren 1958. Rockmusiken hade då slagit igenom och diverse ”rockungar” dök upp här och var. En av dessa var ”Vita Björn”. Om jag inte minns fel så var det idrottsföreningen som fick en förfrågan om att arrangera en konsert och danskväll med ”Vita Björn” och Malte Johnssons storband från Göteborg, en mycket välkänd orkester och ansedd som en av landets bästa. Evenemanget ägde rum en måndagskväll (!). Det kom en stor publik och det ekonomiska vågspelet gick i hamn. Förmodligen den största publiktilldragelsen i parkens historia.

I dag (2023) är Saxdalens Folkets Park helt tillspillo med fallna träd och sönder schaktad mark. Med hjälp av skissen och texten ovan kan man dock se konturen av den forna mycket idylliska Folkets Park. Många timmars frivilligt arbete har lagts ned för att skapa denna park.