11 – Missionshuset


I början av 1900-talet bildades i Räfvåla en förening med namnet ”Räfvåla fria Missionsförening”. De var i behov av en samlingslokal och den 16 september 1909 köpte föreningen en tomt av Widik Runnberg. Tomten fanns på området som kallas Stenbacken, den omfattade 6 ar (600 m²) belägen efter nuvarande Stenbacksvägen. Man betalade 100 kronor för tomten som fick namnet ”Missionshustomten”.

Här uppfördes en byggnad med en stor samlingslokal och en bostad för vaktmästare. Under många år hölls här sammankomster med deltagare från Missionsföreningen. På söndagarna träffades barn från byn i Söndagsskolan.


Från 1912 med barn från byn Räfvåla

Bilder från samlingslokalen i Missionshuset.

Foto Johannes Graaf

Verksamhet pågick till inpå 1950-talet. Byggnaden fick ny ägare, men med eftersatt underhåll kom den att alltmer förfalla .

Byggnaden blev till sist i så dåligt skick att den slutligen revs 1913.