15 – Biljettkur från Folkets Park


Under 1930-talet byggdes Räfvåla Folkets Park, det var en naturpark med stor dansbana och kaffeservering mm.

Biljettkuren från Folkets Park.

Av en tillfällighet hittades biljettkuren vid ett fritidshus, ägaren ombesörjde så att den flyttades fram till byn igen.

Efter renoverings- och målningsarbeten blev det transport till Runnbergsgården.

Det som påminner om Folkets Park i dag är den forna biljettkuren, som stod vid ingången till Räfvåla Folkets Park. Den fungerar nu med biljettförsäljning vid Runnbergs Gården.