13 – Folkets Hus på Gubbas Berg.


Rävvåla Folkets Hus 1912 – 1959

I ett köpebrev från den 6 Februari 1910 framgår att ”Räfvåla Arbetares Byggnadsförening UPA” köper en byggnadsplats, som benämnes ”Bergudden”, ur egendomen ”Samuelsdal” på 64 ar (6400 m²). Säljare är Erik Haag och Lina Haag, född Stenquist, köpesumman var 253 kronor.

Köpebrev och karta för marken till Räfvåla Folkets Hus, från 6 februari 1910.

Efter omfattande schaktarbeten påbörjades år 1911 bygget av ”Räfvåla Folkets Hus”, kanske den mest imponerande byggnaden i byn.

Gamla Folkets Hus låg på samma plats som dagens, dock var marken omkring 2 meter högre. Kullen med byggnaden på kallas ”Gubbas Berg”.

Det finns inga ritningar eller andra handlingar kvar. Det är därför okänt vem som ritade huset och även vilka kostnaderna blev för bygget

Invigning av Folkets Hus skedde förmodligen i december 1912.

Folkets Hus, 1912 till 1959
Att Folkets Hus var en pampig byggnad som dominerade vyn över byn, framgår här.
Bild från 1915.

År 1915 är Folkets Hus inte helt färdigbyggt, men ändå taget i bruk. I fönstren till vänster syns blommor och gardiner. Texten på standaret från ”NOV” lyder: ”LOGEN No SAXEN 602 RÄVÅLA”, samt i dess nedre del: ”NED MED DEN FOLKFÖRGIFTANDE RUSDRYCKSRÅ……….”

Fasadlängan var i två plan och hade på mitten huvudingång med veranda. Familjen Hedström var vaktmästare en tid, här på verandan vid entrén.
Till vänster fanns ett cafékök och cafélokal.
Entré med biljettförsäljning.
Trappa upp till läktaren och vaktmästarbostaden, dörren till höger går till B-salen.
Till höger fanns B-salen, den uthyrdes till föreningsmöten mm.
Paul Andersson, Werner Ahlkvist och okänd sitter vid kaminen i B-salen.
A-salen med scenen.
Läktaren ovanför A-salen.

A-salen med en golvyta om c:a 15 x 15 meter och en läktare längs hela bakre väggen. Salen hade ett scenrum utbyggt vid fondväggen. Takhöjden i A-salen var ansenlig, c:a 8 meter.
Uppvärmningen skedde från början med en stor kamin vid vardera sidoväggen i A-salen, vedspis i köket och en kamin i B-salen.

Projektorrummet.

Tidigare visades film med lösa projektorer som kringresande personer kom med, dessa ställdes då upp i A-salen. Under 1940-talet görs en ombyggnad och ett speciellt rum inreds, en modern projektor införskaffas. Nu kan långfilmer visas, dock med en paus i filmen för byte av filmkassetter.


Toaletter fanns i ett uthus på gården. På 1930-talet blev centralvärme installerad med en vedeldad panna i ett källarutrymme under B-salen.

År 1959 hade det gamla Folkets Hus tjänat ut och revs. Det nya Folkets Hus invigdes år 1961.

Dagens (2023) Folkets Hus står oanvänt sedan flera år.