16 – Runnbergsgården


En av de äldsta gårdarna i Saxdalen.

Anders Runnberg, född i Ljusnarsberg, flyttade omkring 1770 till Rävvåla som byn hette då. Ett barnbarn till Anders, Jan Runnberg gift med Maja Andersdotter, köpte denna fastighet år 1835, och de uppförde de första husen och stallbyggnader år 1840, Jan är upptagen som Hemmansägare i kyrkböckerna.

Äldste sonen till Jan och Maja hette Anders, gift med Anna Lisa Persdotter. De bodde kvar på gården och öppnade här den första affären i byn år 1870, Anders står som Handlare i kyrkboken. Det skall ha börjat när frun Anna Lisa sa till Anders: ”Kan vi inte ta hem en tunna sill, så att folk slipper gå till Grängesberg och köpa sill”. Efter det utökades sortimentet allt mera. Affärsverksamheten utökades efter hand till en Lanthandel, med ett sortiment som i stort täckte de flesta behoven i byn. Samtidigt med affärsrörelsen bedrevs även ett slakteri vid gården, de lokalerna finns även bevarade.

År 1895 byggdes gården och uthusen om, till det utseende som vi ser här i dag.

Foton från 1901. Husen från 1895 med samma utseende idag (2023). JL Runnberg står framför gaveln.

Anders drev nu affären vidare, som år 1900 övertogs av parets enda barn, sonen Johan Leonard, som i folkmun kallades för: ”JL”. JL kom att bli en förtroendeman i Grangärde socknen, nämndeman, invald i sockenstämman, bouppteckningar, auktionsförrättningar och handelsman mm.

Vid denna tid gick stora vägen till Malbacken över gårdsplanen och svängde förbi ingången till affärslokalen, varför butiken hade ett bra läge i byn.

JL och hustrun Ida Runnberg fick sex barn, äldste sonen Harald, f. 1894 d. 1960, övertog år 1918 affären och drev den vidare i samma lokaler på gården fram till 1935.

Under 1920- och 30 talet byggdes en ny väg genom byn Råvvåla, samtidigt fick vägen till Malbacken en ny sträckning. Därvid kom Runnbergs Lanthandel att mista sitt strategiska läge.

Kooperativa Föreningen Thor i Grängesberg hade i början av 1900-talet drivit en filial i Rävvåla, år 1933 flyttade de till ny egna lokaler. Harald Runnberg flyttade då sin verksamhet till de lokalerna som då blev lediga och med ett betydligt bättre läge i byn.

Harald Runnbergs nya affär vid korsningen Oxbrovägen- Saxenvägen.

I samband med flytten till de nya lokalerna införskaffades ett nytt ”modernt” varulager. Det mesta i de gamla lokalerna lämnades kvar. Affären låstes och allt det gamla föll i glömska. Harald och hustrun Hildas äldste son Nils Runnberg övertog och fortsatte affärsrörelsen, nu som 4:e generationen som handelsman. I slutet av 1960 talet kom den ”stora affärsdöden” på landsbygden, Runnbergs Diversehandel måste även den stänga sina dörrar för gott.

Återupptäckt

Gården i slutet av 1990-talet.

Under slutet av 1990-talet började några personer i Saxdalen, med stort intresse för byns historia, undersöka vad som döljer sig vid Runnbergsgården. Efter kontakt med nuvarande ägare, dotter till Nils, ägare i 6:e rakt nedstigande släktled. Man hittade nyckeln till den gamla Lanthandeln. När man kommer in i byggnaden finner man, bostad, kontor, affärslokal, slakteri och magasin. Allt helt intakt från år 1935 då Harald gick ut och låste dörren, 65 år hade passerat utan att ”JL Runnbergs Diversehandel” förändrats på något sätt. På kontoret fann man en mängd gamla kassaböcker, vilka visade att kunderna kom inte bara från Räfvåla, även från byarna runt om i bygden. På hyllorna i affärslokalen ligger mängder av den tidens varusortiment, tillbehör till fotogenlampor, skopligg, grifflar, stärkkragar och mycket annat.

Affären med disken.
Kontoret med bevarade kontoböcker mm.
Bostaden.

En kulturskatt hade upptäckts, och i samband därmed beslöts att bilda:

Rävvåla Kulturförening 1997

Ett mycket omfattande arbete tog sin början, med att städa lokalerna, samt ersätta en del av byggnaden som tagit skada på grund av att en del av taken läckte in regnvatten. Med frivilligt arbete och en del ekonomiskt stöd, lyckades några få personer i stort återställa ”JL Runnbergs Diversehandel” till sitt ursprungliga skick.

Renoveringen

Byggnaderna har under alla de år som de inte använts tagit en hel del skada, mest orsakat av ett tak som varit trasigt en längre tid. Första åtgärden blev därför att ordna med en omläggning av detta. Med stora frivilliga arbetsinsatser och ekonomiskt stöd från bland annat Kungafonden, kunde ett omfattande renoverings-arbete slutföras.

En första större insats var att lägga om taket.

Taket över bostads- och affärsdelen renoverades i sin helhet, en del av bottenstockarna i vissa timmerväggar måste bytas ut. Invändigt var en del mellanväggar och vissa golv skadade, och måste ersätts med nytt material. Hela byggnaden rödfärgas utvändigt, och flertalet fönster renoveras och målas.

Några år senare blev det aktuellt att byta ut den södra fasaden på magasinen. Dessa har ej åtgärdats sedan de uppfördes för omkring 110-år sedan, och tagit stor skada av framförallt solen. Hela det omfattande arbetet genomfördes genom ekonomiskt bidrag från ägaren, och en stor frivillig arbetsinsats från föreningens medlemmar.

Ny panel på fasaden till magasinen.

Valvet

I anslutning till Slakteriet finns en stor valvslagen källare där kött och fläsk förvarades, på den tiden fanns inga kylskåp eller frysar, källaren blev därför kallad ”fläskkällaren”. Där hade med åren lagrats massor av grejer som inte längre användes. Det kunde bli en samlingslokal, varför röjning tog sin början.

Fläskkällaren delvis tömd på grejer.
Det var åtskilligt som gick till tippen.
Hela källaren målas.
Källaren blev nu döpt till Valvet, passar bra som festlokal.
Det visade sig att Valvet även har bra akustik, som Åke Åhlström här ger prov på.

Gårdens Kafé

Det saknas en bra lokal som kan fungera som kafé med ett litet kök. Ett av magasinen , även det med massor av grejer, var lämpligt till det ändamålet, dags att röja igen.

Ett av hörnen i magasinet var lämpligt för ett kafékök.
Med inredning från IKEA blev det ett fungerande litet kök.
Med material från gården blev det även en serveringsdisk.
Även plats för några kafébord.

Saxdalens museum.

Ett av de gamla magasinen vid gården kan bli en lämplig lokal för ”Rävvåla Museum”. Det finns en stor mängd föremål från byns historia, magasinerade på annan plats i byn.

Dags att röja ur ännu ett magasin.
Egna insatser och med hjälp av hantverkare blev det ett nytt Saxdalens Museum.
Början till första utställningen.

Teatern

Saxdalens Folkets Hus är stängt och lagt i malpåse, i byn finns längre ingen samlingslokal. Men vid Runnbergsgården finns ett gammalt lider med massor av gamla hästredskap, det kan passa till en lokal. Gårdens ägare började röja och köra ut allt gammalt, snart fanns där ett stort utrymme med sluttande mark, lämplig som samlingslokal.

Som tur är har föreningen medlemmar med resurser, snart var marken planerad i lokalen.
En scen börjar ta form i ”nedre” delen av lokalen.
Lokalen börjar ta form, nu med belysning på plats.
Gårdsägaren kom med de ursprungliga första dörrarna som var till affären.
Efter en varsam renovering blev de åter monterade i Runnbergs Gården.
Ellinor Brodin invigde med ett framträdande den 31 juli 2021, den nya Teatern vid Runnbergs Gården.
Lokalen var fullsatt.

I samband med att kyrkan avvecklade Saxdalens Kapell och lokalerna byggdes om till förskola, fick föreningen överta sittbänkarna där. De passade bra i nya Teatern, nu blev det ytterligare sittplatser, i lokalen kan nu omkring 120 personer beredas sittplats.

I kapellets klockstapel fanns en kyrkklocka, den blev även nedtagen, föreningen ”räddade” den från att skrotas.

Kapellets kyrkklocka.

Efter en del modifieringar blev den nu Runnbergs Gårdens Vällingklocka och monterades upp på gaveln vid ingången till teatern.

Runnbergs Gårdens Vällingklocka.

Ett återkommande behov av underhåll och nya renoveringar ger tillfälle för medlemmarna att hjälpas åt och träffas, med ett gemensamt intresse att bevara den gamla Lanthandeln från 1935 till kommande generationer. Runnbergs Gården har blivit en träffpunkt i byn, efter att Folkets Hus avvecklats. Flera gånger om året ordnas festligheter vid gården, då även den gamla affären, bostaden, museet samt övriga lokaler står öppna för besök.