Kategori: Biografier, bybor

 • Karl Fredrik Säflund

  En originell man, som var väl känd bland folk i Räfvåla-trakten under 30- och 40-talen var KarlFredrik Säflund, som då bodde i ett litet boställe mellan byarna Olsjön och Lövkullen. Stället heter Strömmingsbäcken och bestod av två boställen ett på vardera sidan av vägen. Säflund var född 8 dec. 1865 i Ramsbergs församling i Västmanland.…

 • Om gamla spelmän i Grangärde

  Spelmän har nog fordom funnits i Grangärde socken fastän det mig veterligen inte skrivits om dem. Om man vill veta något om forna tiders musikliv i socknen kunde man åka till Torsberg, i närheten av Abborrberg. Där träffade man den alltid vitale och gästvänlige Gustaf Dahl, som är född i Silvberg 1873, död 1956 nära…

 • Lars Åhlström

  Till minne Den mångårige medlemmen i Hembygdsföreningarnas Samarbetskommitté, tillika redaktör och under senare år redaktionsmedlem i Gränge har avlidit l5 oktober 2012 i en ålder av 90 år. Även med vetskapen om att Lars drabbats av sjukdom under sensommaren så fanns hoppet kvar om ett tillfrisknande. Han deltog med liv och lust i förberedelserna inför…

 • Leonas berättelse

  Förord Följande berättelse är en översättning från en kopia av en skrift på engelska, nedtecknad av Leona Margaret Freehafer, född Lundgren 1919-03-03 i Amerika, död 1997-09-10. Leona berättar om sin Farfar, Peter August Pettersson, född i Gensen Grangärde, när han utvandrade till Amerika. Peter August Pettersson är bror med min (Lars-Åke Wettercrantz) Mormor, Johanna Mathilda…

 • DAGBOK 1903

  Anders Gustaf Persson WettercrantzF: 13 April 1846 i Frugården LudvikaD: 3 mars 1927 i Råfvåla Grangärde Följande är ett sammandrag av anteckningar, dag för dag under åren 1903 till 1922.Hämtat från hans: ”upskrifnings Bok”. Han är min (Lars-Åke) Farfars far. År 1903, Årsförtjänst: 742 :- År 1904, ”Dagsverken åt bolaget” (Nya bolaget Långfalla). Januari: 60:-,…

 • Ett hem i Rävvåla 1907

  Förord Lars Åhlström berättar om sin släkt, och om det hus de växte upp i. Huset finns ännu i dag (2023) kvar i släkten, om än i något förändrat utseende. Bilden är tagen sommaren 1907 utanför familjen Åhlströms bostad vid Per Ers backe invid Solskensdalen i södra Rävvåla. Fastigheten låg vid förbindelsevägen mellan byns centrum…

 • Viktoria Gylling 1900-1968

  Viktoria hann med en stor produktion av tavlor under sin levnad. Under de första åren var det motiv från gruvan och samhället i Grängesberg, senare en hel del från Rävvåla/Saxdalen. Hennes tavlor finns i många bostäder runt om i Bergslagen. Viktoria föddes den 21 mars 1900 i Grängesberg på en plats som hette Sjustjärnstorpet.Fader var…

 • Finn Johannas torp

  Torpet i Räfvåla som försvann Vid gamla vägen genom byn, strax nedanför Folkets Hus, fanns tidigare ett litet slitet och rött torp. Vi kallade det allmänt för Finn Johannas stuga. De äldre har säkert träffat och kände till gumman som bodde i det lilla torpet, hon gick allmänt under namnet ”Finn Johanna”.

 • Familjen Andersson

  En vår i Sörbyn 1945 På Per Lars-gården vid Lövens väg i Sörbyn bor familjen Andersson, Axel och Hanna med barnen Mauritz, Alice och Maj Britt. Tack vare ett tips från grannen Busk kom de att bosätta sig på gården, efter att de tidigare hade bott på Björkås. Jag har tidigare berättat om familjen Andersson…

 • Ottilia Danielsson

  Sammanställning av uppgifter från 1965, där Ottilia Danielsson 83 år gammal berättar om sin uppväxt. Hon bodde sin sista tid på höger sida efter Lerbäckgatan, nuvarande Nävbacksvägen 12.