Vid Runnbergsgården

Gårdens historik

En liten sammanställning av Runnbergsgårdens ägare samt deras anfädrar från 1700-talet och fram till våra dagar, endast personer i rakt nedstigande led har tagits med,  sidogrenar har utelämnats för att redovisningen skall bli mera överskådlig.

Continue reading...

Renoveringen

Foto från 1901, fr.v

Under åren 1870 – 1900 var Runnbergs Diverse Handel den enda affären i Rävvåla. År 1895 byggdes gården om till till det utseende den har i dag, med särskilda utrymmen för affärs-, kontors- och lagerlokaler.

Continue reading...

Nya hemsidan

 I dag startar Rävvåla Kulturförening en egen hemsida.

Vi skall berätta om bakgrunden varför Rävvåla Kulturförening bildats, samt de mål som satts upp för den forsatta verksamheten.

Många bilder skall visas från dels, arbetet bakom ”kulisserna”, dels från verksamheten tillsammans med allmänheten.

Continue reading...