2020


På grund av den rådande pandemin, kunde man inte genomföra Bymarknaden, Dan Anderssonveckan och Saxdalens Dag. Läget förbättrades något på hösten varför en Konstrunda kunde genomföras.

Catarina Forsbäck
Eva Schenning
Ove Pettersson
Susanne Johansson
Ulla D Karlsson
,