2019

Vis och Låtgruppen Saxdalingarna
Eva Löfgren
Alma Wallman
Lars-Åke Wettercrantz nyckelharpor
Bo Ericsson
Ulf Risberg
Folke E Larsson
,