Vid Runnbergsgården

2019
Vis och Låtgruppen Saxdalingarna
Eva Löfgren
Alma Wallman
Lars-Åke Wettercrantz nyckelharpor
Bo Ericsson
Ulf Risberg
Folke E Larsson