Kategori: Kulturrundan

 • Herrekipering i Rävvåla/Saxdalen

  Här kommer en berättelse tagen ur minnet och med god hjälp av Per Gunnar som är son till J. Elis och Alma Runnberg, som detta handlar om. Förutom alla diverseaffärer i Rävvåla fanns även en herrekipering i byn. Johan Elis är född 20 juni 1905 i Rävvåla, hans föräldrar är Johan Leonard (JL) och Ida…

 • Rävvåla Kyrksal – Saxdalens Kapell

  När det vid slutet av 1800-talet var aktuellt med ett skolbygge i Rävvåla, var tanken från början, att det nya skolhuset även skulle kunna användas för gudstjänster. Rävvålaborna hade ju långt till moderkyrkan i Grangärde, 1,5 mil och ca 1 mil till kapellet i Grängesberg. Det nya skolhuset stod färdigt att tas i bruk hösten…

 • Ett hem i Rävvåla 1907

  Förord Lars Åhlström berättar om sin släkt, och om det hus de växte upp i. Huset finns ännu i dag (2023) kvar i släkten, om än i något förändrat utseende. Bilden är tagen sommaren 1907 utanför familjen Åhlströms bostad vid Per Ers backe invid Solskensdalen i södra Rävvåla. Fastigheten låg vid förbindelsevägen mellan byns centrum…

 • Minilivs vid Saxen

  År 1997 uppfördes en liten butiksbyggnad vid Saxen-stranden på initiativ av Elisabet Sundström, Sunnansjö. Hon drev också butiken några år i början. Somrarna 1991 och 1992 hade det gamla så kallade Slamhavet muddrats och grävts upp, så att den ursprungliga strandlinjen före gruvdriften i byn i stort sett hade återställts. Läget för den nya butikslokalen…

 • Rävvåla affärernas by

  Det brukar sägas, att om ett samhälle skall vara behagligt att bo i, så skall där finnas dessa inrättningar: skola, post och affär. Dessa tre fanns tidigt i Rävvåla på den tiden byn hade det namnet. Av den tredje inrättningen, affär, fanns inte mindre än fem stycken speceriaffärer i byn, som hade cirka 900 invånare…

 • Wickes Bageri

  Förord Lars Åhlström lämnar här i en sammanställning av sina minnen och fakta om WICKES BAGERI, även Hans Wikströms minnen. Jag har kompletterat med en del foton, och mina minnen. 28 februari 2002 bakades den sista limpan i Wickes Bageri i Saxdalen. Bageriet lades ner, och därmed gick en 104-årig bagerirörelse i graven. Verksamheten hade…

 • Historien om en såg

  Förord Jag minns så väl hur jag i följe med min far, när han med häst och några timmerstockar på fyrhjulsvagnen, körde ned till Fritz Danielsson. Fritz hade byns enda såg, här fick han hjälp att såga till både plank och bräder. Sågen fanns bakom dåvarande Arnold Johnssons affär efter nuvarande Oxbrovägen. Nedan kommer en…

 • 17 – Om en sten vid vägen

  I Sörbyn i Saxdalen, på vänster sida av vägen om man färdas söderut, finns en sten med en kunglig krona och årtalet 1710 inhugget. Den står på en liten åkerholme, vaktad av en björk. Det är mäktigt att tänka sig vad den stenen har ”upplevt”. Det är faktiskt 313 år sedan (2023) det satt en…

 • 16 – Runnbergsgården

  En av de äldsta gårdarna i Saxdalen. Anders Runnberg, född i Ljusnarsberg, flyttade omkring 1770 till Rävvåla som byn hette då. Ett barnbarn till Anders, Jan Runnberg gift med Maja Andersdotter, köpte denna fastighet år 1835, och de uppförde de första husen och stallbyggnader år 1840, Jan är upptagen som Hemmansägare i kyrkböckerna. Äldste sonen…

 • 15 – Biljettkur från Folkets Park

  Under 1930-talet byggdes Räfvåla Folkets Park, det var en naturpark med stor dansbana och kaffeservering mm. Av en tillfällighet hittades biljettkuren vid ett fritidshus, ägaren ombesörjde så att den flyttades fram till byn igen. Efter renoverings- och målningsarbeten blev det transport till Runnbergsgården. Det som påminner om Folkets Park i dag är den forna biljettkuren,…