Kategori: Kulturrundan

 • Rävvålakroken

  Under den stora gruvepoken i Bergslagen, med början i slutet av 1700-talet och med fortsättning in på 1900-talet, fann många personer i byarna sin utkomst vid de olika gruvfälten. Det var långa arbetspass och ofta långt mellan bostaden och gruvan. Dessutom fanns inga kommunikationer, så enda möjligheten var att gå till gruvan på söndag kväll…

 • Finn Johannas torp

  i Räfvåla, som försvann -en liten berättelse från Råfvåla/Saxdalen om hur det mesta hänger ihop på något vis. Vid gamla vägen genom byn, strax nedanför Folkets Hus, fanns tidigare ett litet slitet och rött torp. Vi kallade det allmänt för Finn Johannas stuga. De äldre har säkert träffat och kände till gumman som bodde i…

 • Oxbrobäcken

  Lars Åhlström berättar om sina minnen. Den, som växer upp som barn vid en bäck, är ett lyckligt barn, i synnerhet om man är en gosse med experimentlusta. En lagom stor bäck är en förträfflig lekkamrat, som alltid ställer upp för lek och sysselsättning. En porlande bäck i en grönskande dal är både för barn…

 • Samuelsdal – en försvunnen herrgård

  ”Samuelsdals” herrgård skall inte förväxlas med ”Räfvåla herrgård”, denna låg vid gamla hyttplatsen och fanns kvar ända in på 1960-talet. Den gamla byn Rävvåla var bruksort under åren 1634 till 1865, ev. 1868. På de gamla bruksorterna fanns som regel herrgård, arbets- eller smedbostäder och brukshandel. Inga av de nämnda bruksbyggnaderna finns i dag kvar…

 • En sockendräkt blev till

  Grangärde sockendräkt kan i år (2022) fira 75-årsjubileum av sin tillblivelse. Vid en festlighet på Sunnansjö Gammelgård 19-20 juli 1947 visades de kompletta kvinno och mansdräkterna för första gången offentligt vid en dansuppvisning av dåvarande Räfvåla Folkdanslag . Året för tillblivelsen var alltså 1947. Grangärde socken hade tidigare inte haft någon egen sockendräkt. Men tiden…

 • Kanalsystem vid Räfvåla hytta

  Räfvåla Hytta eller masugn anlades år 1634, d.v.s. under drottning Kristinas förmyndarregering. Driften av masugnen nedlades definitivt år 1865. Ludvika bruk hade varit delägare i hyttan. I brukets arkiv har prof. Gösta A Eriksson funnit en notering om Räfvåla hytta, som han publicerat i sin bok ”Hyttdöden i Bergslagen efter år 1850”. Noteringen lyder: ”Skada…

 • I Räfvåla på 30-talet

  ”Tiden går” är ett allmänt talesätt, som rymmer en myckenhet sanning. Varje skede i tiden har också sin speciella karaktär. Det ena skedet är inte det andra likt. Eftersom utvecklingen fortskrider oavbrutet. Ett talande bevis för utvecklingens gång får man, om man blickar tillbaka flera decennier och erinrar sig, vilka levnadsomständigheter som då rådde. Låt…

 • Vem vet var?

  Den gamla bilden visar en gård i Räfvåla omkring sekelskiftet. Bilden är tagen av en fotograf, Albin Andersson, som verkade i Grängesberg under de sista 10 åren av 1800-talet. Albin Andersson flyttade sedan till Karlskoga, och vid hans död kom hans samling av glasplåtar och andra negativ att arkiveras vid biblioteket där. Ett stort antal…

 • Uppfinnaren Hjalmar Sjöstrand

  I Rävvåla, senare Saxdalen, verkade från 1914 till 1969 en mycket märklig man, Hjalmar Emanuel Sjöstrand, som gjorde sig känd i bygden som ett tekniskt-mekaniskt snille. Det kan med fog sägas om honom, att intet tekniskt var honom främmande, detta trots att han var självlärd och endast hade enkel folkskola i botten. Det blev också…

 • En gammal lanthandel

  Förord En berättelse från Lars Åhlström. För något år sedan ”återupptäcktes” i Saxdalen en gammal affärslokal, som sovit en törnrosasömn sedan 1933, då den övergavs. Affären var den första i privat regi i dåvarande Räfvåla. Den låg i den Runnbergska gården vid nuvarande Runnbergsvägen som tidigare var uppfart från bycentrum mot Malbacken. Affären drevs av…