Kategori: Bibliotek

 • Snögubben i Saxdalen

  Historien om snögubben har sin början år 1965, nästa år är vår tradition 60 år gammal. Rune Karlsson var lärare i Saxdalens skola vid den tiden, hans hustru hette Katharina och var inflyttad från Schweiz. I hennes hemtrakt hade de tradition att hälsa våren genom att bränna en snögubbe. Katharina Karlsson tyckte att vi i…

 • Sadelmakaren i Räfvåla

  Vid Widik Runnbergs Gård, efter Oxbrovägen, bodde under flera år Jakob Fritjof Andersson. Han gick under namnet sadelmakaren, och har verkligen under sin tid arbetat med detta enligt flera Kyrkoböcker. Det berättas även en historia om honom, mer om detta senare. Vem var då denna person? Om man följer honom i kyrkoböckerna finner man ett…

 • Hängbron över skärningen i Grängesberg

  I takt med att gruvbrytningen i Grängesberg vidgade den så kallade skärningen uppstod problem med att ta sig från den ena sidan till den andra. Länge fanns förbindelsen Klackbandet kvar. Här fanns en väg där till och med bilar passerade, Klackgruvebandet blev dock allt bräckligare och något måste göras. Idén med att bygga en hängbro…

 • Saxbergets Gruva- ett eftermäle

  Även om malmkroppen i Saxbergsgruvan var begränsad till sin volym var den en av Sveriges rikaste malmer. Halten zink och bly kunde tidvis uppgå till 15 %. Den ursprungligen brutna delen av malmkroppen låg på måttligt djup där sättningar i gruvan skapade en djup och med rasmassor fylld svacka i terrängen, ofta felaktigt benämnd ”Dagbrottet”.…

 • Sjöfarten i och omkring Väsman

  Väsman som är ca en och en halv mil lång, sträcker sig från Grangärde till Ludvika, där den har sitt utlopp. Vägarna var långa och svårframkomliga både för de som arbetade i gruvor och verk som för de som skulle forsla veden till gruvorna och kolet till hyttorna. Efter en häst kunde manfrakta 8 å…

 • Gästgivaregårdar

  Vid resor förr i tiden fanns varken matställen eller övernattningsplatser. Den resande fick tigga logi hos någon bonde eller ligga i en lada. Fint folk bodde hos prästen. Så småningom uppstod tankar på att anordna övernattningsplatser runt om i landet och år 1561 kom den första lagen. Den stadgade om tavernor vid de stora landsvägarna…

 • Omnibuss i Gränges – resor för alla

  Samfärdseln har nog ända sedan ”skapelsen” varit ett problem för mänskligheten, kanske var det från början endast meningen, att vi inte skulle förflytta oss längre sträckor än det räckte med våra egna extremiteter att ta sig till ort och ställe.I början kanske det också räckte till med den hjälpen, vilt och fisk fanns från början…

 • Sanering i Saxdalen

  Långfallsgruvan i Saxberget vid Saxdalen har varit en stor tillgång för bygden genom de många arbetstillfällen den skapade fram till nedläggningen 1988. Men den skapade också miljöproblem på platsen. Den utbrutna malm, som krossats och körts genom anrikningsverken, innehöll c:a 10% fyndigt gods. Övriga 90 % blev avfallsslam, som också innehöll vissa mängder av tungmetaller…

 • Saxdalens idrottsmuseum

  Följande är ett inslag i Gränge som Lars Åhlström har skrivit. På en undanskymd plats i Saxdalen, i Oxbrobäckens dalgång, återfinner man i dag ett litet men mycket intressant museum. Museet är beläget intill idrottsföreningens klubbstuga, som även den har ett intressant förflutet. Låt mig därför börja med att berätta något om klubbstugans historia. I…

 • Karl Fredrik Säflund

  En originell man, som var väl känd bland folk i Räfvåla-trakten under 30- och 40-talen var KarlFredrik Säflund, som då bodde i ett litet boställe mellan byarna Olsjön och Lövkullen. Stället heter Strömmingsbäcken och bestod av två boställen ett på vardera sidan av vägen. Säflund var född 8 dec. 1865 i Ramsbergs församling i Västmanland.…