Kategori: Bibliotek

 • DAGBOK 1903

  Anders Gustaf Persson WettercrantzF: 13 April 1846 i Frugården LudvikaD: 3 mars 1927 i Råfvåla Grangärde Följande är ett sammandrag av anteckningar, dag för dag under åren 1903 till 1922.Hämtat från hans: ”upskrifnings Bok”. Han är min (Lars-Åke) Farfars far. År 1903, Årsförtjänst: 742 :- År 1904, ”Dagsverken åt bolaget” (Nya bolaget Långfalla). Januari: 60:-, […]

 • Läse-Ordning

  Ett skolschema från Räfvåla Skola omkring 1890, Gustaf Örnqvist var då lärare i första skolhuset. Detta som i dag kallas schema, benämns här ” Läse-ordning ” . Skoldagen var betydligt längre än dagens, med start klockan 9.oo till 5.oo, Med en ¼ timme rast utom sista timmen då en ½ timmes rast finns inlagd. Eleverna […]

 • Om en utvandring

  Förord Följande berättelse är en översättning av en nedtecknad skrift på engelska, där Leona Margaret Freehafer, född Lundgren, 1910-03-03 i Amerika, död 1997-09-10, berättar om sin Farfar när han utvandrade till Amerika. Hennes Farfar hette Peter August Pettersson, född i Gänsen Grangärde, han är bror med min (Lars-Åke Wettercrantz) Mormor, Johanna Matilda Pettersson. Leonas berättelse […]

 • Viktoria Gylling 1900-1968

  Viktoria hann med en stor produktion av tavlor under sin levnad. Under de första åren var det motiv från gruvan och samhället i Grängesberg, senare en hel del från Rävvåla/Saxdalen. Hennes tavlor finns i många bostäder runt om i Bergslagen. Viktoria föddes den 21 mars 1900 i Grängesberg på en plats som hette Sjustjärnstorpet.Fader var […]

 • Manskörens svanesång

  1994 fick Ulf Holm en fråga om han kan göra en svan till manskören, och vad kan inte Ulf, och då blev denna tillverkad. Som jag brukar säga: ”Allt har en historia”. Här kommer historien om svanen som vi sett flertalet gånger i Folkets Hus, nu skall den få bo vid Runnbergs Gården, på Teatern. […]

 • Rävvåla Herrgård/Bruksgård

  I min ungdom, under 1950-60 talet, fanns en större byggnad som vi kallade Mässen i byn. Den låg i den östligaste delen av villaområdet som nu i folkmun kallas ”Momsen”, Malmslagarvägen går i det området i dag. Mässen ägdes av gruvbolaget, och anställda ”högre” tjänstemän kunde få mat där, det fanns även övernattningsrum för tillfälliga […]

 • Rävvålakroken

  Under den stora gruvepoken i Bergslagen, med början i slutet av 1700-talet och med fortsättning in på 1900-talet, fann många personer i byarna sin utkomst vid de olika gruvfälten.  Det var långa arbetspass och ofta långt mellan bostaden och gruvan. Dessutom fanns inga kommunikationer, så enda möjligheten var att gå till gruvan på söndag kväll […]

 • Finn Johannas torp

  Torpet i Räfvåla som försvann Vid gamla vägen genom byn, strax nedanför Folkets Hus, fanns tidigare ett litet slitet och rött torp. Vi kallade det allmänt för Finn Johannas stuga. De äldre har säkert träffat och kände till gumman som bodde i det lilla torpet, hon gick allmänt under namnet ”Finn Johanna”.

 • Tjäderspel

  Tjäderspel.Vid slutet av en skogsväg, sydväst om Långfallsgruvan på Saxberget, fanns i min ungdom en övergiven huggarkoja, en koja där skogshuggarna levde under veckan samtidigt som de under dagarna avverkade granskogen. på den tiden stod därför kojan mitt i ett kalhygge med milsvid utsikt över dalarna och sjöarna. Man såg lätt ända till Grangärde och […]

 • Klo-Abbore

  På 1920-talet började hemmansägaren Albert Lööv på gården Kallhaga i Grangärde socken att plantera in sutare i den lilla sjön Asplövtiärn, belägenen knapp kilometer väster om Norrbyn I dåvarande Rävvåla. Såvitt man då visste fanns i sjön abborre, gädda, mört och elritsor – eller ”hridd”. Några övriga arter kände man inte till. Sutaren tillhör familjen […]