Rävvåla Herrgård/Bruksgård


I min ungdom, under 1950-60 talet, fanns en större byggnad som vi kallade Mässen i byn. Den låg i den östligaste delen av villaområdet som nu i folkmun kallas ”Momsen”, Malmslagarvägen går i det området i dag.

Mässen ägdes av gruvbolaget, och anställda ”högre” tjänstemän kunde få mat där, det fanns även övernattningsrum för tillfälliga besökare till gruvan. Tidigare även tjänstebostad för anställda vid gruvbolaget.

Dessa två foton är de enda som hittats på den gamla byggnaden.

Om den inte hade blivit riven har det förmodligen varit en av de äldsta byggnaderna i byn.

Herrgården revs i mitten av 1960-talet, den fick vara med i omkring 170 år.

Det här området har med säkerhet varit bebott redan på 1600-talet, då hade det namn efter Gamle Hans Ers. Hans Ers var son till Erik Olsson Skomakare som hade sin gård där Malmslagarvägen går i dag. Genom Erik Olssons bouppteckning vet vi att hans barn ärvde en hyttbod och en andel i en hyttbälg. I gamla papper från mina anfäder har jag funnit namnet ”Erik Skomakare”, på en del tomter i området.

På en karta från 1725 känner man igen en del i dag förekommande platser.

Med tiden köps allt större andelar i hyttan av utsocknes intressen. Från och med 1700-talets första hälft finns, åtminstone periodvis, en inspektor på plats.

Omkring 1793 blir Nils Isaac Boultrop inspektor i Räfvåla, och förmodligen är det han som låter uppföra Herrgården (Bruksgården). I vart fall hittar vi den på en delningskarta från 1798, med benämningen: Boultrops byggning.

I början av 1800-talet fanns en Inspektor Samuel Gellsén vid hyttan, och han bodde i Räfvåla Herrgård. Omkring 1844 lät han uppföra byns andra Herrgård, i anslutning till Solskensdalen i södra delen av byn, där han senare bosatte sig. Herrgården fick därför namnet Samuelsdal,med nuvarande adressen Saxenvägen 38. Den revs i slutet av 1800-talet. Rivningsvirket användes vid uppförande av Ludvika Järnvägshotell.

Signe Arvidsson berättar från sitt första arbete, året var 1944.

Hon började arbeta på Räfvåla Herrgård hos  Ingenjör Wallin när hon var 14 år . Hon arbetade från 7 på morgonen till 7 på kvällen . Passade deras tre barn Anders, Margareta och Birgitta . Signe fick städa,  duka , diska och allt man gör i ett hushåll .

Hon minns ett speciellt tillfälle när frun i huset blev överlycklig, Karlströms affär lyckades  under kriget komma över cigarretter som hon fick köpa.

,