Kategori: Övrigt

  • Rävvåla Herrgård/Bruksgård

    I min ungdom, under 1950-60 talet, fanns en större byggnad som vi kallade Mässen i byn. Den låg i den östligaste delen av villaområdet som nu i folkmun kallas ”Momsen”, Malmslagarvägen går i det området i dag. Mässen ägdes av gruvbolaget, och anställda ”högre” tjänstemän kunde få mat där, det fanns även övernattningsrum för tillfälliga…

  • Väduren i Saxdalen

    Redan som en liten illbatting när jag gick hem från skolan fick jag en viss kontakt med en Vädur. Och nu är vi tillbaka på 1940-50 talet. Vi valde att gå olika vägar hem, gick man över Stenbacken ut på Nya vägen, passerade man förbi Elis Runnbergs Herrekipering. Då kunde man alltid höra ett ”smackande”…

  • Posten Rävvåla/Saxdalen

    Posten i Rävvåla / Saxdalen från början av 1900-talet. Familjen Öhrnqvist bodde här, nuvarande Oxbrovägen 32, fader Gustaf f: 1853 i Väse i Värmland, moder Hilda Maria f: 1882 i Ljusnarsberg, sönerna Georg f: 1906 och Tage f: 1908. Fader Gustaf var folkskollärare, praktiskt med skolan på andra sidan vägen, det som senare blev Sjöstrands…