Kategori: Övrigt

 • Rävvåla Herrgård/Bruksgård

  I min ungdom, under 1950-60 talet, fanns en större byggnad som vi kallade Mässen i byn. Den låg i den östligaste delen av villaområdet som nu i folkmun kallas ”Momsen”, Malmslagarvägen går i det området i dag. Mässen ägdes av gruvbolaget, och anställda ”högre” tjänstemän kunde få mat där, det fanns även övernattningsrum för tillfälliga…

 • Rävvålakroken

  Under den stora gruvepoken i Bergslagen, med början i slutet av 1700-talet och med fortsättning in på 1900-talet, fann många personer i byarna sin utkomst vid de olika gruvfälten.  Det var långa arbetspass och ofta långt mellan bostaden och gruvan. Dessutom fanns inga kommunikationer, så enda möjligheten var att gå till gruvan på söndag kväll…

 • Herrekipering i Saxdalen

  Här kommer en berättelse tagen ur minnet och med god hjälp av Per Gunnar som är son till J. Elis och Alma Runnberg, som detta handlar om. Johan Elis är född 20 juni 1905 i Rävvåla, hans föräldrar är Johan Leonard (JL) och Ida Kristina Runnberg, de drev affären vid Runnbergsgården, JL står som handlare…

 • Väduren i Saxdalen

  Redan som en liten illbatting när jag gick hem från skolan fick jag en viss kontakt med en Vädur. Och nu är vi tillbaka på 1940-50 talet. Vi valde att gå olika vägar hem, gick man över Stenbacken ut på Nya vägen, passerade man förbi Elis Runnbergs Herrekipering. Då kunde man alltid höra ett ”smackande”…

 • Posten Rävvåla/Saxdalen

  Posten i Rävvåla / Saxdalen från början av 1900-talet. Familjen Öhrnqvist bodde här, nuvarande Oxbrovägen 32, fader Gustaf f: 1853 i Väse i Värmland, moder Hilda Maria f: 1882 i Ljusnarsberg, sönerna Georg f: 1906 och Tage f: 1908. Fader Gustaf var folkskollärare, praktiskt med skolan på andra sidan vägen, det som senare blev Sjöstrands…

 • Posten i Rävvåla/Saxdalen

  Posten i Rävvåla / Saxdalen från början av 1900-talet. Familjen Öhrnqvist bodde här, nuvarande Oxbrovägen 32, fader Gustaf f: 1853 i Väse i Värmland, moder Hilda Maria f: 1882 i Ljusnarsberg, sönerna Georg f: 1906 och Tage f: 1908. Fader Gustaf var folkskollärare, praktiskt med skolan på andra sidan vägen, det som senare blev Sjöstrands…