Kategori: 19XX-talet

  • 1998

    1998 första sammankomsten vid Runnbergs Gården.

  • 1986

    1986 Första Saxdalens Dag Saxdalens dag firades första gången 1986, det med anledning av att byns postadress ändrades tillbaka från Grängesberg 4 till Saxdalen. Det var främst Gottfrid Persson (skolvaktmästare) som i flera år försökte få adressen ändrad till det ursprungliga namnet, och till sist lyckades övertyga postverket. Med anledning därav firade man den första…