Vid Runnbergsgården

1998

1998 första sammankomsten vid Runnbergs Gården.

Förberedelser inför första träffen på gården.
Stor tillströmning av besökare, parkeringen full av bilar.
Stundtals var det kö för att komma in i den gamla lanthandeln.