1986


1986 Första Saxdalens Dag

Saxdalens dag firades första gången 1986, det med anledning av att byns postadress ändrades tillbaka från Grängesberg 4 till Saxdalen. Det var främst Gottfrid Persson (skolvaktmästare) som i flera år försökte få adressen ändrad till det ursprungliga namnet, och till sist lyckades övertyga postverket.

Med anledning därav firade man den första Saxdalens Dag, med program som följer.

Gottfrid Persson och Bengt-Emil Jonsson vid ett stormöte i Folkets Hus.
,