Kategori: Runnbergsgården

  • Teatern

    Vid Runnbergsgården i ett av uthusen finns ett stort utrymme som har fungerat som vagnslider, med bl.a. en massa jordbruksredskap. Inom föreningen har vi en tid sneglat på utrymmet, det skall kunna passa som en samlingsplats för artistframträdanden mm. Nu skall vi bara sälja in den idén hos Anette och Ronny, och det visade sig…