Kategori: Gården

  • Gårdens historik

    En liten sammanställning av Runnbergsgårdens ägare samt deras anfädrar från 1700-talet och fram till våra dagar, endast personer i rakt nedstigande led har tagits med,  sidogrenar har utelämnats för att redovisningen skall bli mera överskådlig.

  • Renoveringen

    Under åren 1870 – 1900 var Runnbergs Diverse Handel den enda affären i Rävvåla. År 1895 byggdes gården om till till det utseende den har i dag, med särskilda utrymmen för affärs-, kontors- och lagerlokaler.