Vid Runnbergsgården

Rävvålakroken

Under den stora gruvepoken i Bergslagen, med början i slutet av 1700-talet och med fortsättning in på 1900-talet, fann många personer i byarna sin utkomst vid de olika gruvfälten.  Det var långa arbetspass och ofta långt mellan bostaden och gruvan. Dessutom fanns inga kommunikationer, så enda möjligheten var att gå till gruvan på söndag kväll och tillbaka hem igen på lördagen, man arbetade även på lördagar.

I veckorna hyrde man in sig i de baracker som gruvorna tillhandahöll.

Så här kunde det se ut, som på denna bild från Källfallsbaracken.

När man gick till gruvarbetet, förmodligen redan på söndag kväll, bar man med sig förnödenheter för hela veckan, mest var det maten som gick åt under veckan.

Enligt hörsägen skall då en ”Rävvåling” ha kommit på att tillverka en ”krok” att ha över axeln för att bära ränseln i, och på så sätt slippa bära i händerna.

Kanske det kan ha sett ut som på bilden, och eftersom det var en Rävvåling som började att bära ränseln på det sättet, så blev namnet: ”RÄVVÅLAKROKEN”

Den 19 augusti 1999 firade man ”Hemvändardagen” i Saxdalen. Inför den dagen hade man inom Rävvåla Kulturförening kommit med förslag om att årligen utdela en utmärkelse till Årets Saxdaling.

Evi Andersson kom på iden med Rävvålakroken, efter att hos Lennart Hörk fått se en  Rävvålakrok i original, säkert från någon gång på 1800-talet.

Därefter har årligen utdelats utmärkelsen Rävvålakroken, som kan ses som ett vandrings-pris. Den överlämnas nästkommande år till nästa Saxdaling.

Överst den ursprungliga Rävvålakroken, därunder en kopia med de årliga Saxdalingarnas namn ingraverade.
Nils Jakobsson tilldelades Rävvålakroken år 2007

Lars Fredriksson har berättat för mig, det som han i sin tur hört från sin moster Frida, om en händelse för en gruvkarl på väg hem på lördagen efter en veckas arbete i gruvan.

Frida tjänade som piga vid den här gården, som var belägen vid Verkbacken, efter nuvarande Oxbrovägen i Saxdalen, min farfars far ägde gården fram till 1913.

Gruvkarlen hade stannat till och pratade med någon vid gården, då det kom en bil i full fart uppför Verkbacken. Han hade aldrig tidigare sett en bil, och blev därför så rädd att han kastade ränseln och Rävvålakroken ifrån sig och hoppade över en gärdesgård vid sidan av vägen. Vad han däremot inte sett var en gödselstack på andra sidan som han nu hamnade rakt ner i.

I samband med Saxdalens Dag, har Rävvålakroken förärats årets Saxdaling varje år med början år 1999.

Årets Saxdaling utses av en kommitté med deltagare från alla föreningar i byn Saxdalen.

Lars Åke  Wettercrantz