Kategori: Industrihotell

  • Industrihotell

    ”Industrihotellet” i Rävvåla/Saxdalen. Följande kan ses som en berättelse om ett hus i byn som genom åren har inrymt en del olika verksamheter. Vid nedre delen av Malbacken ligger en gård som tidigare hade gårdsnamnet ”Fäbacken”. Vid slutet av 1800, och början av 1900-talet brukades gården av en familj Jakobsson, med fem barn och en…