4 – Nya Dammen/Baddammen


Nya Dammen ingår i ett vattensystem med början från Olsjöns utlopp. Rinner därifrån vidare via Vattfallsgropen och Kannverkdammen/Sågdammen fram till Nya Dammen som mynnar i Hyttdammen och vidare via Verkbäcken ut i södra Saxen.

Hela detta vattensystem användes för att driva kvarn och vattenhjul vid Räfvåla hytta, som var belägen invid dagens bostadsområde vid Malmslagarvägen.

Nya dammen bör ha anlagts omkring år 1860, i samband med att Rävvåla hytta restaurerades, detta för att säkra vattentillgången till hyttans vattenhjul. Hyttan lades ändock ned år 1865.

Förmodligen fanns byns första större festplats här, med kaffeservering på den lilla ön, och med en dansbana på land.

Folkets Park på Gubbas Berg som byggdes på 1930-talet kom att bli den nya festplatsen i byn.


Simkursavslutning år 1959

Baddammen, Saxdalen (sommar 1964)

Nu kom dammen istället att fungera som badplats med en lång brygga ut mot mitten av dammen, och med en hoppbrygga vid dammens utlopp.

Under många år höll man varje sommar simkurser vid dammen.