Saxdalens aktivitetsdag 11 feb 2023


Klass 5 från Blötbergets Skola säljer korv och hamburgare

Blötbergets Kulturförening med utställning och information
PRO Saxdalen serverar fika
Saxdalens IF informerar om vandringsleder och skidspår.
Hörkens Bygdedansare med Saxdalingarna
Saxdalens Manskör informerar.
Modeller av Rävvåla Herrgård och Folkets Hus.

Rävvåla Kulturförening informerar samt visar bildspel.
Vis- och låtgruppen Saxdalingarna underhöll med sång och låtar
Saxdalens Manskör tillsammans med Saxdalingarna spelade och sjöng bland annat visor av Evert Taube
Publikbilder.