Vid Runnbergsgården

Erik Olsson 1924 – 1925

Erik Olsson var på Spetsbergen 1924 – 1925, han var med då det utbröt eld i gruvan 1925. Efter det så lade man ned kolbrytningen, och verksamheten avvecklades, flera år senare såldes Sveagruvan till Norska intressen.

Erik Olsson är från Grängesberg och bodde förmodligen på Källfallet vid den här tiden. Erik skrev en form av dagbok i versform, men det ger ändock en bild av vardagen vid Sveagruvan i alla fall. Som avslutning visas ett bildgalleri av en del av de bilder som Erik hade med tillbaka, där kan man se på två kort brandrök från en öppning i berget. Materialet har jag fått låna av Ingbritt Olsson, barnbarn till Erik.

Continue reading...