2013


Under året har Rävvåla Kulturförening haft ett flertalet programpunkter med underhållning
främst vid Runnbergs Gården, nedan en preliminär programlista som vi försökte följa.


15 juni Invigning av Bengt-Emils väg
1 juli Bymarknad
1 aug Dan Andersson veckan
24 aug Saxdalens dag med valvetkväll

1 sept Skolan Lådbil och Teknik
2-3 nov Konstrunda


När året var slut och efter en summering, kan vi känna oss nöjda och har kommit i mål.


Lördag den 15 Juni


Efter förslag från bland andra Rävvåla Kulturförening, godkände kommunen att namnet på
en väg i Saxdalen skall tillägnas Bengt-Emil Johnson, som gick bort 2010.

Den nya vägen går från Oxbrovägen upp till det hus som ägdes av Bengt-Emil´s
farföräldrar. På fotot, familjen framför huset, till vänster står förmodligen Arnold, fader till
Bengt-Emil. Foto från tidigt 1900-tal.
Bengt-Emils farmor Anna Beata med sin ko framför sitt hus. Foto från 1920-talet.
Huset finns kvar ännu i dag i sitt ursprungliga skick.
I det vackra försommarvädret har det samlats både bybor och utsocknes.
Lars Persson hälsade välkommen och redogjorde för dagens program, och läste ett stycke
ur en av Bengt-Emils böcker.
Saxdalingarna svarade för de musikaliska inslagen.
Så har Saxdalen fått en ny väg, Bengt Emil Johnsons väg.
Som avslutning bjöd Rävvåla Kulturförening på rosa bubbel, till allmänt mingel efter en
minnesvärd eftermiddag.

Måndag den 1 juli

Bymarknad kl 17:oo vid Runnbergs Gården


Torsdag den 1 augusti, Dan Anderson veckan

Saxdalens Manskör i samarbete med Rävvåla Kulturförening framförde ett sångspel om
Värmlandsprofilen Nils Ferlin, med hans musik. Gästartister var Heidi Baier samt Lars
Trygg.

Ola Hagfall hade hand om försäljningen av litteratur, och musik.
Heidi Baier tillsammans med far och son Wallman
Brobergs Kapell förstärkt med Lars Trygg, samt gästartist Heidi Baier
Före och under konserten rullade ett bildspel, som speglade Nils Ferlin´s levnad, Marita
hade sammanställt bildspelet.
I pausen fanns möjlighet att köpa kaffe, varm korv ock varma smörgåsar.
Som tur var är det stora tältet uppsatt, så en liten regnskur spelar ingen roll.

Saxdalens Dag, lördag den 24 augusti

Saxdalingarna tågade in på gårdstunet med en gånglåt, som invigning av dagen.
Saxdalsbebisen firade i år 10-års jubileum, nästan alla tidigare nio familjerna kom till
gården.
Tionde året blev Rune Alfred Rosén, årets bebis.
SIF Saxdalens Idrottsförening säljer varm korv och drickbart.
Helena och Gunilla har bullat upp på hela disken inför publikanstormningen.
I ett av caféhörnen har delar av spelmanslaget stora diskussioner om låtval, eller också
väntar de på servering av kaffe med duppa.
Lars Persson berättar varför Conny Fridlund har utsetts att motta Rävvålakroken år 2013
Saxdalingarna svarade för den musikaliska underhållningen.
Den helmusikaliska familjen Wallman spelade och sjöng
Mycket gäster på Gårdstunet.
En något förvirrad men glad
spelmanspojke sågs irra runt
om husen, förmodligen sökande
sina spelmansbröder.
Olle Wallman
Stor tillströmning av gäster i det fina sommarvädret.

Valvetkväll 24 augusti Saxdalens Dag

Alla väntar på kvällens höjdpumkt.
I hörnan på caféet var det livliga diskussioner om det väntade uppträdandet.

Gruppen Good Harveest bildades i Falun 2012, är kända för sin finstämda stämsång, vi
hade turen att få ett besök till vår Valvetkväll 2013.
I dag (2022) har vi förmodligen inte möjlighet till besök av dem, nu är gitarren utbytt mot
symfoniorkester och förmodligen måste vi även bygga ut scenen en del.
En verkligt lyckad Valvetkväll tog sitt slut frampå ”småtimmarna”, och alla var mycket
nöjda. Mycket tack vare Gunilla som ordnade besök av Good Harvest.

Som avslutning en kommentar av Per Gessle om duon Good Harvest.

Söndag 1 september, Skolan med lådbilar och teknikutställning

Slut, nu går vi hem.

Konstrundan 2-3 november, Folkets Hus

,