Vid Runnbergsgården

2012


Kan inte bli mycket finare på en bymarknad.
Heidi Baier sjöng och spelade för oss.