2009


Janne Wallman 2008 års krokförvaltare överlämnar Rävvålakroken till årets innehavare, som blir Rolf Pålsson. Ordförande i Kulturföreningen Leif Isaksson kontrollerar i programmet att allt stämmer.
Rolf Pålsson får goda råd av Nisse Jakobsson, krokförvaltare år 2007, hur han skall ”saluföra” byn på bästa sätt.
Saxdalingarna stod för musikinslagen, i dag förstärkt med den kommande generationen.
Systrarna Byström skötte kaffebordet.

Ulf Holm hade även öppet i museet, vid klubbstugan.


Den 29 september höll vi styrelsemöte i valvet.

,