2003


2003 Dan Andersson veckan


Lars Åhlström hälsade välkommen, och presenterade gården.


För musiken denna dag svarade Gullarbergs från Grängesberg.


Åke Lundeberg
Kerstin Ståhl och Bengt Emil Johnson

En pjäs av Werner Aspenström ”De lyckliga bröderna” framfördes av Kerstin Ståhl, Bengt Emil Johnson, Lars Persson och Åke Lundeberg. De sistnämnda spelade bröderna.
,