Vid Runnbergsgården

Välkommen att besöka Saxdalens blivande kulturcentrum.

Under flera år har föreningen restaurerat en unik miljö, där en lanthandel från år 1870 utgör centrum för hela verksamheten.

Arbetet fortskrider hela tiden med de små medel som står till buds, varje år ordnas ett antal visningar av hela gården samtidigt som man bjuder på framförande av musik, teater, servering och mycket annat.

Föreningen har även ambition att ”återöppna” Saxdalens Museum, som med sina stora samlingar av kulturföremål mm från Rävvåla/Saxdalen, som tills vidare är lagt i malpåse.

Gör en rundresa genom Runnbergsgården, via att klicka på knapparna ovan.

Gården utgörs av en samling äldre byggnader i Falurött, där även ”JL Runnbergs Diversehandel” är belägen, med anor sedan 1870-talet.
Handeln är bevarad i ursprungligt skick sedan 1933 då ägaren flyttade till nya lokaler, varvid det mesta av inredningen och varusortimentet lämnades kvar.


Aktuellt